xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.ทส.ลงใต้ดูงานที่ดิน-ป่าไม้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ป่า 40%

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ต้อนรับ พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับที่ดิน ป่าไม้ ของประเทศในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี พล.ต.อรรถพร อินทรทัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พรร้อมคณะนายทหาร และหัวหน้าหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานสภาพพื้นที่ป่า จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 69 ป่า พื้นที่ 1,924,594.25 ไร่ เท่ากับ 17.79 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ มีพื้นที่ป่าสงวนฯถูกบุกรุก 18,544 ไร่ ป่าชายเลนถูกบุกรุก 10,000 ไร่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ดำเนินการทวงคืนผืนป่า แก้ปัญหาการบุกรุกป่า บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หรือจัดที่ทำกิน ตามนโยบายของรัฐบาล และฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ 25 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1,000 ไร่ มีปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก มักจะไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เพราะไม่มีผู้แสดงตัว มีการลักลอบเผาป่าในป่าพรุควนเคร็ง ยานพาหนะไม่เพียงพอ เป็นต้น มีข้อเสนอแนะ เพิ่มเบี้ยเลี้ยง ประกันชีวิต เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สนับสนุนยานพาหนะ สนับสนุนให้บินตรวจสภาพป่าทุกเดือน ต้องการให้พิสูจน์สิทธิ์พื้นที่ป่าที่ทับซ้อนโดยเร็ว

พล.อ.จีระศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้มาแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ ปัญหาอุปสรรคการทำงาน เพื่อนำข้อมูลการศึกษาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา เสนอรัฐบาล นำข้อมูลไปกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือเสนอกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อนำไปแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้ได้ 40 เปอร์เซ็นต์ ให้ความสนใจโครงการคนอยู่กับป่า ขอให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกคน การแก้ปัญหาป่าไม้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น...