xs
xsm
sm
md
lg

กรมทหารราบที่ 5 จัดโครงการ “กองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กรมทหารราบที่ 5 จัดโครงการ “กองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” นำมวลชนปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น ฟื้นฟูป่าต้นน้ำภายเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

วันนี้ (2 มิ.ย.) พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” ขึ้นภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ต.ตลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้

รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ป่า และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ดิน โดยมีทั้งผู้บังคับบัญชา และกำลังพลจากกรมทหารราบที่ 5 รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และคณะครู นักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก
 

 
โดยมีการร่วมกันปลูกต้นหลุมพอ ตะเคียน และพะยูง จำนวน 1,000 ต้น ที่บริเวณด้านข้างถนน และพื้นที่ป่าต้นน้ำภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง เพื่อร่วมสืบทอดพระราชปณิธาน และมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม่ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน

ซึ่งภายหลังการดำเนินการปลูกป่า และดูแลรักษาป่า จะมีการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ดิน และพื้นที่ป่า รวมทั้งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นด้วย

พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 กล่าวว่า การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของกองทัพบก สำหรับโครงการ “กองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” ขึ้น โดยกองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติ โดยมีห้วงดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค.59-ก.ย.63 ซึ่งทางกรมทหรราบที่ 5 ได้รับมอบหมายจากกองทัพภาคที่ 4 ให้ดำเนินการปลูกป่า และสร้างฝายเสร็จสิ้นไปแล้ว 3 พื้นที่ คือ บ้านตะโล๊ะ บ้านบาโรย ต.ปาดังเบซาร์ และบ้านหัวควน ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...