xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ พอใจผลจัดอันดับความสามารถการแข่งขันดีขึ้น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน TMA เปิดเผยผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขัน ประจำปี 2560 ของสถาบัน IMD World Competitiveness Center พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนรวม 80.095 จากปีที่แล้วได้ 74.681 จาก 61 ประเทศ เลื่อนจากอันดับ 28 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 27 ในปีนี้ และคะแนนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 3 ปี จากปี 2557 คะแนนรวมอยู่ที่ 64.9 สำหรับตัวชี้วัด 4 ด้าน คือ สภาวะทางเศรษฐกิจ มีอันดับดีที่สุด คืออยู่ในอันดับ 10 ขยับขึ้น 3 อันดับจากปีที่แล้ว ส่วนประสิทธิภาพของภาครัฐ อยู่ในอันดับ 20 ดีขึ้น 3 อันดับ ขณะที่ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ อยู่ในอันดับเดิมคือ 25 และโครงสร้างพื้นฐานยังคงอยู่ในอันดับ 49 เช่นเดิม แต่มีคะแนนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การที่คะแนนด้านโครงสร้างพื้นฐานได้น้อย เพราะที่ผ่านมา ไทยชะลอการลงทุนด้านนี้ไปนาน เมื่อรัฐบาลนี้มาเร่งดำเนินการต้องใช้เวลาให้เกิดผล และเชื่อว่าโครงการอีอีซีจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าในระยะ 5-20 ปีต่อไป เหมือนกับโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดของไทย โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการส่งเสริมการลงทุนด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยของประเทศ

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พอใจผลการจัดอันดับดังกล่าว รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันดับต้นๆ ด้วยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นวาระแห่งชาติ
กำลังโหลดความคิดเห็น