xs
xsm
sm
md
lg

3 แบงก์รัฐจับมือออกมาตรการลดภาระลูกหนี้ดี-ผู้มีรายได้น้อยเป็นของขวัญปีใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทั้งธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่และครอบคลุมการดูแลลูกค้าในช่วงนี้ เพื่อให้มีกำลังซื้อในช่วงท้ายปี ทั้งมาตรการระยะสั้นช่วงปีใหม่ และมาตรการช่วยเหลือระยะปานกลาง

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15 กันยายน ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบลูกค้าวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับลูกหนี้ดี หากชำระเงินคืนติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ตุลาคม 2560 ชำระติดต่อกัน 12 งวด จากนั้น ธ.ก.ส.จะคืนเงินให้ร้อยละ 30 ของภาระดอกเบี้ยนำส่ง หากมีสัญญาหนี้ค้าง จะตัดยอดหนี้เดิม แต่หากหมดสัญญาหนี้ จะโอนเงินเข้าบัญชี คาดว่ามีภาระยอดหนี้กระทบต่อยอดบัญชี ปี 2559 และปี 2560 กลุ่มเป้าหมาย 2.2 ล้านราย รวมเงินต้นคงเหลือ 272,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยคืนให้เกษตรกรเป็นเงิน 5,700 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังลดค่าธรรมเนียมการโอน การกดเงินผ่านตู้เอทีเอ็มข้ามเขต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม เพื่อลดภาระให้กับลูกค้าเกษตรกร

ทางด้านนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและเป็นขวัญกำลังใจให้ลูกหนี้ที่ดี ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มกำลังซื้อในช่วงปีใหม่ จึงคืนเงินให้กับลูกหนี้โดยส่งใบเสร็จ ระบุว่า "ของขวัญปีใหม่ เพื่อส่งเสริมวินัยการเงิน สำหรับลูกค้า ธอส.ผู้มีรายได้น้อย" โดยคืนเงิน 1,000 บาท สำหรับลูกค้ามีหลักประกันทุกรายวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และมีประวัติผ่อนชำระดีต่อเนื่อง 48 งวด และต้องชำระเงินงวดของเดือนธันวาคม 2559 จึงให้นำใบเสร็จดังกล่าวมาขึ้นเงินได้ที่เคาน์เตอร์ ธอส. กลุ่มเป้าหมาย 178,000 ราย เป็นเงิน 778 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม – 11 มกราคม 2560

ส่วนธนาคารออมสินได้มอบของขวัญปีใหม่คืนเงินให้ลูกหนี้ชั้นดีต้อนรับปีระกาผ่านมาตรการต่าง ๆ สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย กลุ่มฐานรากมอบของขวัญผ่านโครงการคืนดอกเบี้ยให้ลูกค้าประวัติดี 1 ปีขึ้นไป ยอดเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย คืนดอกเบี้ยให้ร้อยละ 1-3 หากส่งชำระต่อเนื่อง 1 ปี คืนเงินให้ร้อยละ 1 หากนำส่งต่อเนื่อง 2 ปี คืนเงินให้ร้อยละ 2 ชำระคืนให้ต่อเนื่อง 3 ปี คืนเงินให้ร้อยละ 3 ใช้เงินรองรับ 100 ล้านบาท คาดว่าจะมีผู้ได้รับของขวัญโครงการนี้ 412,208 ราย

นอกจากนี้ ยังออกสินเชื่อคืนความสุข ซึ่งเป็นมาตรการในช่วงปีใหม่สำหรับลูกค้าประวัติดีชำระหนี้ต่อเนื่อง 12 เดือน โดยไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท และหากเป็นลูกค้าธุรกิจชำระหนี้ดีต่อเนื่อง 1 ปี ได้รับสินเชื่อ 1 ล้านบาทต่อราย กลุ่มดังกล่าวมีเป้าหมายประมาณ 28,249 ราย ออมสินจะคืนดอกเบี้ยให้ร้อยละ 1-3

ขณะเดียวกัน จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินภายในธนาคารออมสินและ ATM , Internet Banking, Mobile Banking ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 และยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในปี 2560 เพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นมาตรการดูแลระยะปานกลางให้กับลูกค้าของธนาคาร
กำลังโหลดความคิดเห็น...