xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด ก.อุตฯ ชี้ฤดูหนาวมีความเสี่ยงสูงเกิดอัคคีภัยในโรงงาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศแห้ง และมีลมพัดแรง ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้สามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็ว และยากต่อการควบคุมเพลิง โดยเฉพาะช่วงปลายปีโรงงานส่วนมากจะเร่งผลิตสินค้า เพื่อส่งมอบให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่และใช้ช่วงวันหยุดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรประจำปี ซึ่งพนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานจะเหลือน้อย จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยภายในโรงงาน สร้างความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งนี้ หากดูสถิติการเกิดไฟไหม้โรงงานย้อนหลัง 3 ปี พบว่าสูงขึ้น โดยปี 2557 เกิดไฟไหม้โรงงาน 79 ครั้ง ปี 2558 เกิดขึ้น 84 ครั้ง ปี 2559 เกิดขึ้น 98 ครั้ง จึงได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนโรงงานระมัดระวัง และเข้มงวดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง เช่น โรงงานแป้ง โรงงานสิ่งทอ ปั่นด้าย ทอผ้า โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานประกอบกิจการสี ทินเนอร์ โรงงานผลิตภัณฑ์ยาง โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการตรวจโรงงานต้องกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและต้องให้คำแนะนำเชิงเฝ้าระวังป้องกันที่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงฯ ได้เผยแพร่ข้อปฏิบัติและข้อมูลด้านความปลอดภัยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมโรงงานฯ www.diw.go.th ในหัวข้อข่าวประกาศ
สำหรับสถิติการเกิดไฟไหม้โรงงานปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) พบว่า เกิดขึ้น 98 ครั้ง แบ่งเป็น 8 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มโรงงานสิ่งทอ เส้นใยพืช ฟอกย้อมผ้า 11 แห่ง 2.กลุ่มโรงงานแปรรูปไม้ 6 โรง 3.กลุ่มโรงงานพลาสติก โฟม กระดาษ ยาง 17 โรง 4.กลุ่มโรงงานเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี สารเคมี สารอันตราย 9 โรง 5.กลุ่มโรงงานสีและสารไวไฟ 5 โรง 6.กลุ่มโรงงานกาก หรือ ขยะอุตสาหกรรม 12 โรง 7.กลุ่มโรงงานอาหาร 14 โรง และ 8.กลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรงงาน เช่น โกดังสินค้า 24 โรง ส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้โรงงาน อันดับ 1 ไฟฟ้าลัดวงจร อันดับ 2 ระบบการเผาไหม้และไม่สามารถหาสาเหตุได้ อันดับ 3 กองเชื้อเพลิงและเหตุจากภายนอก อันดับ 4 การเชื่อมและการซ่อมบำรุง และอันดับ 5 ไฟฟ้าสถิตย์
กำลังโหลดความคิดเห็น...