xs
xsm
sm
md
lg

ขนส่งฯ เผยยอดลงทะเบียนวิน จยย.รอบ 2 วันแรกกว่า 3,500 ราย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะเขตกรุงเทพมหานครตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่า กรมขนส่งทางบกได้เปิดรับลงทะเบียน เพื่อยื่นความประสงค์ขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้กำหนดระยะเวลารับลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 พบว่า วันแรกของการเปิดรับลงทะเบียนมีผู้สนใจยื่นความประสงค์ เพื่อขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งหมด 50 เขต มีจำนวน 3,579 ราย ส่วนการขอจัดตั้งวินใหม่มีจำนวน 6 วิน สมาชิกรวม 52 ราย
สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบางรายที่มีรายชื่อในบัญชีเดิม แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ จะต้องยื่นความประสงค์ใหม่ทั้งหมด ภายในกำหนดระยะเวลา โดยจะประกาศผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ต้องดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรอง โดยต้องไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายกว่า 40,000 ราย เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม ภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐอย่างเข้มงวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...