xs
xsm
sm
md
lg

สุดยอดส้วม 59! กทม.มอบรางวัล 16 สุขาสุดสะอาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 ซึ่งสำนักอนามัย ได้ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต รณรงค์ให้มีการพัฒนาสุขลักษณะส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน มีความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อต่างๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในสถานที่สาธารณะ จำนวน 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศาสนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานีขนส่ง และส้วมริมทาง และได้จัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสุขลักษณะของส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน

สำหรับปี 2559 ได้จัดประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานครขึ้น โดยมีผู้ส่งส้วมสาธารณะเข้าร่วมการประกวด จำนวน 84 แห่ง ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 17 คน เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากความสะอาด ความพอเพียง ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน ความสวยงาม การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและสารชีวภาพ การบำบัดและนำสิ่งปฏิกูลไปใช้ประโยชน์ และการเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถานที่สาธารณะได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 16 แห่ง ประกอบด้วย

1) กลุ่มสถานที่ราชการ ประเภทอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประเภททั่วไป ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2) กลุ่มศาสนสถาน ประเภทวัด ได้แก่ วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ ประเภทมัสยิด ได้แก่ มัสยิดบางอุทิศ เขตบางคอแหลม 3) กลุ่มสถานศึกษา ประเภทประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ ประเภทอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยดุสิตธานี เขตประเวศ 4) กลุ่มร้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร London Street เขตสวนหลวง 5) กลุ่มสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ บริษัท เพชรสุวรรณ พลังงาน จำกัด เขตลาดกระบัง 6) กลุ่มห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า ได้แก่ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค เขตภาษีเจริญ

7) กลุ่มตลาดสด ได้แก่ ตลาด FOOD VILLA เขตตลิ่งชัน 8) กลุ่มสวนสาธารณะ ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร 9) กลุ่มแหล่งท่องเที่ยว ประเภทเอกชน ได้แก่ โครงการป่าในกรุง ปตท. เขตประเวศ ประเภทรัฐบาล ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เขตบางกอกน้อย 10) กลุ่มโรงพยาบาล ประเภทเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เขตหนองแขม ประเภทรัฐบาล ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 11) กลุ่มสถานีขนส่ง ได้แก่ สถานีรถไฟวัดสิงห์ เขตจอมทอง ในส่วนของส้วมริมทางไม่มีผู้ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะส่งผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดเข้าร่วมการแข่งขันส้วมแห่งปีระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้พัฒนาส้วมสาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกปี จึงขอเชิญชวนเจ้าของสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่มีการให้บริการส้วมสาธารณะทุกแห่งร่วมกันพัฒนาส้วมสาธารณะของท่าน และเข้าร่วมการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการส้วมสาธารณะร่วมกันใช้ส้วมสาธารณะอย่างมีจิตสำนึกที่ดี คำนึงถึงผู้ใช้บริการคนต่อไป ใช้และรักษาความสะอาดส้วมสาธารณะให้เหมือนกับใช้และรักษาความสะอาดส้วมในบ้านของท่าน เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
กำลังโหลดความคิดเห็น...