xs
xsm
sm
md
lg

สปส.เตรียมเสนอแก้ กม.ประกันสังคม คาด ส.ค.นี้มีข้อสรุป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สปส.เตรียมเสนอแก้ไขกฏหมายประกันสังคม เพื่อเปิดช่องขยายอายุเกษียณ การจัดเก็บอัตราเงินสมทบในส่วนของเงินชราภาพ ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงการลดภาระค่าปรับจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนล่าช้า ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือน ส.ค.นี้ ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาส่งคณะรัฐมนตรี ก่อน เสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...