xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.มอบนโยบายจัดการสาธารณภัย ย้ำใช้"ประชารัฐ"แก้วิกฤตหมอกควัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายและแนวทางการจัดการสาธารณภัย มุ่งเน้นการขยายเครือข่ายการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ครอบคลุมทุกด้าน กำชับให้แก้ไขปัญหาวิกฤตไฟป่าหมอกควัน โดยใช้กลไกประชารัฐ เพื่อให้การป้องกัน เฝ้าระวัง ระงับไฟป่าและหมอกควันมีประสิทธิภาพสูงสุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...