xs
xsm
sm
md
lg

มท.เผยพร้อมดูแลผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง-ภัยหนาว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยเเล้ง สถานการณ์ภัยแล้งทั่วไปทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานที่ดูเเลรับผิดชอบ ขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนั้นจะดูแลโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจทั้งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและนอกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ว่ามีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบบ้าง โดยคาดว่าใช้เวลาสำรวจทั้งสิ้นไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 ทั้งนี้ หลังการสำรวจแล้วเสร็จ จะหาแนวทางช่วยเหลือด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อทดแทนอาชีพหลักที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว
นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทางจังหวัดที่ประสบภัยหนาวตั้งกองอำนวยการเพื่อดูแลและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้ประสานงานกับภาคเอกชน เพื่อที่จะนำเครื่องนุ่งห่มและผ้ากันหนาวไปแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัย
กำลังโหลดความคิดเห็น...