xs
xsm
sm
md
lg

ช็อปช่วยชาติ!ราชกิจจาฯประกาศแล้ว ไม่เกินหมื่นห้า ใช้ใบกำกับลดภาษี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วันที่ 25 ธ.ค.58 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศใช้กฎกระทรวง ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนใช้จ่ายเงินเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้น

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยถึง ของขวัญปีใหม่ที่มอบให้กับประชาชน ในปีนี้ว่า มาตรการ ภาษีเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558 โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในระหว่างวันที่ 25 -31 ธ.ค. นี้ จาก ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท คาดว่า จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนคนไทยในช่วง 7 วันดังกล่าวและคาดว่าจะช่วยให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือจีดีพีปีนี้ เพิ่มขึ้น 0.1-0.2% สำหรับเบื้องต้นคาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท

"มาตรการดังกล่าวนั้น เพื่อช่วยให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยในส่วนของรายได้ที่สูญไปนั้นไม่ได้มี ปัญหาอะไรเพราะอยากให้เป็นของขวัญและความสุขของคนไทย นอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของการใช้จ่าย" นายอภิศักดิ์ กล่าว

นายประสงค์ พูนธเนศ กล่าวว่า ในส่วนของอบายมุขทุกชนิดไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยมาตรการดังกล่าวนั้นเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี โดยเน้นว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิ คือบุคคลธรรมดา ที่ซื้อสินค้าและบริการในช่วงเวลาดังกล่าว ซื้อสินค้าที่จดทะเบียน จึงจะนำเงินค่าซื้อสินค้ามาหักลดหย่อนได้ ประจำปี 2558 ได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

สำหรับรายละเอียดในการหักลดหย่อนภาษีหรือเงื่อนไขนั้นประกอบด้วย จะต้องมีลักษณะคำว่า ใบกำกับภาษี มีชื่อผู้เสียภาษี เลขผู้เสียภาษี มีชื่อที่อยู่ของผู้ใช้บริการ หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี มีเลขของเล่ม ชื่อ ชนิด ประเภท และปริมาณ ต้องมีในใบกำกับภาษี จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แยกภาษี และจำนวนให้ชัดเจน ข้อความอื่น สาขาที่ เป็นต้น ซึ่งทางกรมสรรพากรจะนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบขึ้นหน้าเว็บกรมสรรพากร

สำหรับสินค้าและบริการที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้นั้นจะต้องเป็นสินค้าและบริการ ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวได้ คือกลุ่มสุรา ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ ในการหักลดหย่อนมีเงื่อนไข คือ มีการซื้อ และการชำระ และการใช้บริการ การชำระเงินในระหว่างวันดังกล่าวเท่านั้นมีหลักฐานการซื้อสินค้าเต็มรูปแบบ สินค้าและบริการดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ส่วน กรณีของค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ แม้จะมีการชำระเงินในช่วงวันดังกล่าว เนื่องจากเป็นการใช้บริการก่อนหน้า เพราะวัตถุประสงค์คืออยากให้ซื้อสินค้าหรือบริการ ในช่วงวันดังกล่าว ขณะที่การซื้อสปา 15,000 บาท และใช้ต่อเนื่องหลายครั้งไม่ได้ ต้องใช้บริการในช่วงนี้เท่านั้น

ด้านกรณี ที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการหลายใบสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ แต่จะต้องมารวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนการทำศัลยกรรมหน้าอก หรือไปทำเสริมจมูก คิ้วได้หรือไม่ ในกรณีเช่นนี้ถ้าสถานบริการออกภาษีเต็มรูปแบบ และมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบสามารถหักได้ แต่ขึ้นอยู่กับสถานบริการดังกล่าวอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และจะต้องมีการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

นายประสงค์ กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะสามารถใช้รวมกับการคืนภาษีท่องเที่ยวได้หรือไม่นั้นไม่ สามารถใช้สิทธิทั้ง 2 อย่าง จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนการ ซื้อแพ็กเกจทัวร์หักได้หรือไม่ เรามุ่งเน้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในประเทศเท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ด้านประกันอุบัติเหตุนำมาหักลดหย่อนไม่ได้ เพราะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขณะที่ การซื้อทองรูปพรรณในทองนั้น เป็นสินค้าที่อยู่นอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีค่ากำเหน็จที่อยู่ในภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันในเฉพาะค่ากำเหน็จเท่านั้น

ด้านการซื้ออะไหล่รถยนต์หักได้ ซื้อพวกกิฟต์วอชเชอร์ ไม่สามารถใช้ได้เพราะกิฟต์วอชเชอร์ไม่ได้มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้านนวดหน้า สปา ได้เช่นเดียวกัน หากมีการใช้ในวันดังกล่าวเท่านั้น

"สำหรับการออกมาให้ข่าววันนี้เพราะเป็นมาตรการภาษีของขวัญปีใหม่ ถ้าข่าวออกมาก่อนคนจะไม่รีบซื้อของ ทำให้กระทบกับการค้า เพราะมีในส่วนของกฎหมาย ในการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ถ้าไม่ใช้สิทธิยื่นได้เลย ถ้าใช้สิทธิกรมขอดีเลย์ ในการปรับลิงก์ทั้งหมด ขอเทสระบบ ในการคืนภาษีทำได้รวดเร็วแน่นอน เพราะเราไม่อยากให้ท่านมีความสุขแค่เจ็ดวันเท่านั้น" นายประสงค์ กล่าว

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กรมสรรพากรจะต้องเร่งดำเนินการว่าสินค้าชนิดใดได้ และไม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของประชาชน และจะต้องชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวนั้นไม่ได้คืนภาษีทั้งหมด 15,000 บาท ซึ่งการคืนภาษีนั้นจะคืนตามฐานภาษี หากเสียภาษีในฐาน 5% จะได้รับการคืนภาษี 750 บาท เป็นต้น

"รายได้ที่หายไป ไม่เท่ากับความสุขของคนไทยที่จะได้มีการจับจ่ายใช้สอย ดังนั้นมองว่าความสุขของคนไทยมากกว่าภาษีที่หายไป หายไปแต่ที่ได้กลับมามากกว่า" นายสมชัย กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...