xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ห่วงโรคปอดบวมในเด็กเล็ก-คนชรา แนะกลุ่มเสี่ยงป่วยเป็นหวัดควรพบแพทย์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคปอดบวมประมาณปีละ 2 แสนคน ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2558 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยโรคปอดบวม 192,189 คน เสียชีวิต 406 คน ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ในบางพื้นที่เช่นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวเย็น มีลมแรง ประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจมากขึ้น และโรคปอดบวมจะเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมา โดยผู้ป่วยและเสียชีวิตพบได้ทุกวัย มากที่สุดในกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุ พบป่วยรวมกัน 122,279 คน หรือเกือบ 2 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งหมด เสียชีวิต 301 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขกล่าวว่า ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เร่งรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หากป่วยเป็นไข้หวัดให้รีบรักษา และระวังโรคแทรกซ้อนปอดบวม ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อระบบหายใจชนิดรุนแรง อัตราการเสียชีวิตสูง
กำลังโหลดความคิดเห็น...