xs
xsm
sm
md
lg

รวงข้าวคาดตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้โต 5% ไม่ต่ำกว่า 840 ล.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดว่า เทศกาลไหว้พระจันทร์วันที่ 27 กันยายน 2558 ปัจจัยลบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจะกระทบต่อตลาดขนมไหว้พระจันทร์กลุ่มที่จับตลาดกลุ่มลูกค้าทั่วไป ทั้งกลุ่มที่ซื้อเพื่อใช้ไหว้ในเทศกาล และกลุ่มที่ซื้อไปรับประทาน/ซื้อเป็นของฝากในระดับราคาปานกลาง
อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ประกอบการต่างแข่งขันกันออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ไส้ที่หลากหลาย และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อจากกลุ่มลุกค้าระดับบนที่ซื้อไป เพื่อทานหรือเป็นของฝากบุคคล หรือองค์กรธุรกิจ ซึ่งมีการเติบโตและมีบทบาทสำคัญในตลาดมากขึ้น จึงคาดว่าตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปี 2558 อาจมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 840 ล้านบาท (เฉพาะผู้บริโภคคนไทย) เติบโตร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน
สำหรับกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ และมีส่วนสนับสนุนยอดขายของขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้ ได้แก่ กลยุทธ์ทางด้านราคา รวมถึงการเพิ่มน้ำหนักตลาดกลุ่มพรีเมียม
นอกจากนี้ การขยายเวลาจำหน่ายออกไปถึงต้นเดือนตุลาคมที่เป็นช่วงวันหยุดยาววันชาติจีน ซึ่งคนจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนมาก น่าจะช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์ได้พอสมควร
ทั้งนี้ ในระยะข้างหน้าผู้ประกอบการตลาดขนมไหว้พระจันทร์จำเป็นต้องมีการปรับตัวรับความท้าทายใหม่ๆ ทั้งการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาสินค้าเพื่อจับตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ตลาดระดับบนที่จับกลุ่มบุคคล และกลุ่มองค์กรที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งตลาดส่งออกทั้งประเทศจีน และประเทศที่มีคนจีนอาศัย ซึ่งอาจมีรสนิยมหรือความชอบในรสชาติที่แตกต่างกัน การให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการรักษาส่วนแบ่งการตลาดและยอดขายของขนมไหว้พระจันทร์ไว้ได้ในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...