xs
xsm
sm
md
lg

ทพ.41 ยะลา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา"มหาราชินี"

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วันนี้ (7 ส.ค.) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย พันเอกอิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ ส่วนราชการ และผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ต.วังพญา จัดงานเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 83 พรรษา รวมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และร่วมกันฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่น ชุมชน สนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในความสามัคคีให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า อีกด้วย
สำหรับกิจกรรมในงานนั้น จะมีพิธีมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ยากจน จำนวน 21 คน ผู้นำศาสนา ประชาชนร่วมละหมาดฮาญัติเฉลิมพระเกียรติ การแสดงอนาซีด การแสดงของนักเรียน รวมทั้งการปล่อยปลาจำนวน 9,999 ตัง ปลูกต้นไม้ 83 ต้น บริจาคโลหิต ซึ่งมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมจำนวนมาก
กำลังโหลดความคิดเห็น