xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ตรวจสอบจุดเสี่ยงป้าย-ต้นไม้ใหญ่ หวังลดอุบัติภัยจากพายุหมุน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. แจ้งว่า ในช่วงนี้ยังเป็นช่วงฤดูฝน และมีพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมาก ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ป้ายโฆษณา และต้นไม้โค่นล้ม กรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติภัยจากพายุหมุนเขตร้อนของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558 โดยกำชับให้สำนักงานเขตร่วมกับสำนักการโยธาออกตรวจสอบป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย และป้ายที่ไม่มั่นคงแข็งแรง รวมทั้งต้นไม้ใหญ่ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นเมื่อเกิดลมแรง พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแล และแจ้งมายังสายด่วน กทม. 1555 นอกจากนี้ ยังให้เตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น อุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งเตรียมพร้อมกำลังคนที่จะร่วมปฏิบัติการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เตรียมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสามารถฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
นอกจากนี้ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร จะเป็นศูนย์กลางในการประสานแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเขตพื้นที่เพื่อให้ทราบปริมาณฝนหรือคาดการณ์ เพื่อให้เตรียมพร้อมล่วงหน้า และสามารถออกไปปฏิบัติงานแจ้งเตือนประชาชน และให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที
กำลังโหลดความคิดเห็น...