xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

วันนี้ เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.19 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทาน จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนธารทองวิทยาคม อำเภอพาน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม และโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 วัดแรงสั่นสะเทือได้ 6.3 มาตราริกเตอร์ ทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ นักเรียนต้องเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนพานพิทยาคม เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีนักเรียน 2,308 คน มีอาคารเรียน 5 อาคาร ได้รับความเสียหายหมด แบ่งเป็นเสียหายแบบพอซ่อมแซมได้ 4 อาคาร และเสียหายทั้งหลัง 1 อาคาร ส่วนอีก 3 โรงเรียน มีอาคารเรียนเสียหายทั้งแบบพอซ่อมแซมได้ กับเสียหายทั้งหลังเช่นกัน

ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติโรงเรียน และแบบจำลองอาคารเรียนพระราชทานทั้ง 4 โรงเรียน ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนให้มีความทนทาน สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว โดยมีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ออกแบบอาคาร พร้อมให้คำแนะนำระหว่างการก่อสร้าง โดยที่โรงเรียนพานพิทยาคม จะก่อสร้างเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน ใช้เวลาก่อสร้าง 420 วัน
ส่วนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมสามัญประจำตำบลดงมะดะ สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีนักเรียน 657 คน ซึ่งอาคารเรียนพระราชทาน มีความสูง 3 ชั้น 1 อาคาร ส่วนโรงเรียนธารทองวิทยา และโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้รับพระราชทานอาคารเรียน ขนาด 2 ชั้น แห่งละ 1 หลัง

สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรม ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โดยจะประทับแรม ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ในวันเดียวกันนั้น เวลา 14.24 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั้น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ซึ่งโปรดให้ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ณ โรงเรียนโคกสูงวิทยา หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ ได้ประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน สมทบทุนกิจการของมูลนิธิ พอ.สว. เข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ พอ.สว. และเข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. รวมทั้งโล่ ตลอดจนเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นและเสื้อผ้าแก่ตัวแทนนักเรียน หนังสือธรรมะ และเครื่องนุ่งห่มรวมทั้งยาตำราหลวง แก่คนชรา ตามลำดับ

เสร็จแล้วทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งประทานของเล่นแก่เด็กที่ผู้ปกครองพาไปเฝ้า หมู่บ้านโคกสูง มีประชากรจำนวน 531 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูง และโรงพยาบาลอุบลรัตน์ โดยวันนี้มีผู้ไปใช้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการทันตกรรม รวมทั้งสิ้น 273 คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ รองลงมาคือ โรคระบบย่อยอาหาร และโรคตาต้อกระจก มีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อเข้ารับการรักษาต่อเนื่องตามโรงพยาบาลในจังหวัด ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง รวม 33 คน มีผู้ที่เดือดร้อนครอบครัวยากจน ยื่นร้องขอความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 10 คน ผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงไปขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ จากคณะแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ 173 คน และมีผู้ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในหลอดเลือด ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งทรงร่วมพิจารณาวินิจฉัยโรคดังกล่าวกับคณะแพทย์ เพื่อพระราชทานแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับโรค พร้อมทั้งประทานข้อแนะนำในการดูแลผู้ป่วยด้วยความห่วงใย

จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น เฝ้า จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 45 เมื่อปี 2518 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่น ๆ รวมทั้งอาสาสมัครสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 2,761 คน ปีที่ผ่านมาได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ราษฎร ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 12 หมู่บ้าน มีผู้ไปรับบริการ 5,832 คน
กำลังโหลดความคิดเห็น...