xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด ทส.เป็นประธานพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวาย"ในหลวง"

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ที่หน่วยพิทักษ์ป่าต้นไทร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ หมู่ที่ 11 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 จัดขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า อีกทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เห็นคุณค่าและความสำคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า และเพื่อฟื้นฟูป่าพรุที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่อง มาจากพระราชดำริให้มีความหลากหลาย และมีความอุดมสมบูรณ์
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีเหล่าบรรดา ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกว่า 1,000 คน บนเนื้อที่ 9 ไร่ ชนิดกล้าที่นำมาปลูกมี 9 ชนิด เช่น หว้า จิก ตะเคียนทอง สะเตียว เป็นต้น จำนวน 1,999 ต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น