xs
xsm
sm
md
lg

ราชบุรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” ตลอดเดือนธันวาคม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ราชบุรี - ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม

วันนี้ (30 ต.ค.) ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี โดยวาระที่สำคัญของการประชุมในครั้งนี้ จังหวัดราชบุรี เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยจะมีส่วนราชการร่วมกันจัดกิจกรรมตลอดเดือนธันวาคมนี้

พร้อมเชิญชวนข้าราชการ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนทั่วไปประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ บริเวณหน่วยงาน อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเพื่อถวายความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้แจ้งในที่ประชุมรับทราบ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดราชบุรี จะร่วมกันจัดกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยจะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเลื้อสีเหลือง ทำความสะอาดบริเวณถนนรถไฟ ตั้งแต่สถานีรถไฟราชบุรี ถึงอุโมงค์ทางเข้าโรงยิมเนเซียมราชบุรี ตามกิจกรรมการรณรงค์การกำจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น