xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวในพระราชสำนัก วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วันนี้ เวลา 09.08 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส และคณะ นำ หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เจ.พี. มอร์แกน ประเทศไทย และคณะผู้บริหารฯ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส

เวลา 13.37 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 26 และทรงบรรยายเรื่อง “อดีตเพื่ออนาคต:การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เวลา 10.07 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ นางรัตนา อนันทนุพงศ์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด นำ คณะผู้จัดงาน “ศิลป์แผ่นดิน ถิ่นแม่หลวง” ประจำปี 2557 และนักศึกษาที่ ผ่านการคัดเลือกการออกแบบชุดแต่งกายสำหรับคุณแม่และคุณลูกใน “คอนเซ็ป” (CONCEPT) แฟชั่นผ้าขาวม้าไทยสู่ดีไซน์แฟชั่นโลก เฝ้าถวายชุดแฟชั่นดังกล่าว

เวลา 10.15 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวงวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองเม็ก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เวลา 17.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานพิธี “สวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถาและโพชฌังคปริตร พุทธฤทธิ์ พิชิตโรค” ณ ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เวลา 10.12 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดการฝึกอบรมระดับภูมิภาค เรื่องยุทธศาสตร์ต้นแบบ และมาตรการในทางปฎิบัติว่าด้วยการยุติธรรมรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา ณ อาคารหอประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสสานุกโร) ณ โรงเรียนสุขุมาลธัมมุทิส วัดพระเซตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
กำลังโหลดความคิดเห็น