xs
xsm
sm
md
lg

คสช.ประชุมติดตามคืบหน้าช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

การประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของคณะรักษาคงวามสงบแห่งชาติ (คสช.) วันนี้ (1 ส.ค.) พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ คสช. เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนหัวหน้ากลุ่มงานทุกด้านเข้าประชุม ฝ่ายความมั่นคง กระทรวงการต่างประเทศได้รายงานการช่วยเหลือคนไทยในลิเบียเนื่องจากภาวะสงครามว่า การอพยพคนไทยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ นักเรียนไทยในกรุงตริโปลี จำนวน 40 คน 2.กลุ่มคนไทย จำนวน 70 คน บริเวณเมืองอัลเบดา และ 3.คนไทย 1,400 คน ที่กระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ โดยยจะทยอยอพยพกลับประเทศไทยตามความจำเป็นเร่งด่วน
กระทรวงกลาโหม และกองบัญชาการกองทัพไทยรายงานการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ว่า ศูนย์ประสานแรงงานกลับเข้าทำงานเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว ได้ขยายเวลาเปิดดำเนินการถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
พร้อมกันนี้ ได้จัดตั้งศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จเพิ่มเติมใน 53 จังหวัดให้ครบถ้วนประเทศ โดยจะรับจดทะเบียนไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
กำลังโหลดความคิดเห็น