xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติหลักการควบรวมกรมอุทยานฯ เข้ากับกรมป่าไม้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เรื่องโอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปรวมกับกรมป่าไม้ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ภายใต้ชื่อกรมป่าไม้
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การปรับปรุงอำนาจของเจ้าหน้าที่สั่งการให้ทดสอบ กรณีผู้ขับขี่เมาสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่น แต่หากผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มีเหตุอันควร ให้สันนิษฐานว่าเมาสุรา หรือของเมาอย่างอื่น อันจะเป็นมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น