xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.ศรีสะเกษสานต่อโครงการงานบุญปลอดเหล้า

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศรีสะเกษ - สสจ.ศรีสะเกษเตรียมสานต่อโครงการงานบุญปลอดเหล้า พร้อมเชิญชวนประชาชนเลิกเหล้าเพื่อสุขภาพที่ดี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (3 ก.ค.) ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นพ.ประวิ อ่ำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับเครือข่ายประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการงานบุญปลอดเหล้า เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา เพื่อสานต่อยอด และพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นพ.ประวิ อ่ำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาโครงการ จ.ศรีสะเกษ งานบุญปลอดเหล้าถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการนั้น มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ และผ่านการประเมินจำนวน 2,138 หมู่บ้าน สามารถสร้างบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าได้จำนวน 118 คน และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงงานบุญ และงานเทศกาลต่างๆ ได้ถึง 111 ล้านบาท

ซึ่งถือเป็นการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้ประชาชนอีกทางหนึ่ง สำหรับอุปสรรคในการสานต่อโครงการในขณะนี้ คงจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความเชื่อของประชาชนในการใช้เครื่องดื่มมึนเมาเพื่อสร้างความสนุกสนานในงานรื่นเริงต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิด โดยหากจะเปรียบเทียบจากหมู่บ้านต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ และผ่านการประเมิน จะเห็นได้ว่า การจัดงานบุญและงานเทศกาลต่างๆ ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮล์ หรือของมึนเมา ก็สามารถสร้างความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจะได้ประสานงานไปยังเครือข่ายชุมชน และ อำเภอต่างๆ ทั้ง จ.ศรีสะเกษ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆ ให้ประชาชนได้ลบค่าทัศนคติในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือของมึนเมา เพื่อต่อยอดโครงการให้กระจายไปทั่วทั้ง จ.ศรีสะเกษ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษกล่าวต่อว่า ตนขอฝากไปถึงประชาชนชาวศรีสะเกษ ในเรื่องการดื่มสุราว่า เหล้าไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิต อีกทั้งยังสร้างผลเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งที่ผ่านมามีบทเรียนให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้

จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวศรีสะเกษได้เข้าร่วมโครงการงานบุญปลอดเหล้า เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของประชาชนชาวศรีสะเกษสืบไป
กำลังโหลดความคิดเห็น