xs
xsm
sm
md
lg

ลาวพร้อมเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ จัดทำคู่มือแนะนำภาษาแจกนักกีฬา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปิดเผยว่า จากการที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคมนี้ และคาดว่าจะมีนักกีฬาไทย สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนชาวไทยเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทางสถานทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ จึงได้จัดทำคู่มือ "ไขประตูสู่ลาว" ขึ้น ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยกับคนลาว โดยจะมีคำแนะนำในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม สิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ถือเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าประเทศ โดยจะแจกจ่ายให้กับคณะนักกีฬา ตลอดจนชาวไทยที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในช่วงระหว่างที่มีการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เบื้องต้นได้จัดพิมพ์ไว้จำนวน 20,000 เล่ม
อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตเวียงจันทน์ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการ จ.หนองคาย เพื่อเตรียมการรองรับคนไทย ที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ โดยระหว่างที่มีการแข่งขันจะมีการขยายระยะเวลาการเปิดด่านบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ จากเดิมปิดเวลา 22.00 น.เป็นเวลา 24.00 น.
กำลังโหลดความคิดเห็น