xs
xsm
sm
md
lg

"ประเวศ"ทำนายอนาคตไทยจะเข้าสู่มิคสัญญีกลียุค ชี้การเมืองขัดแย้งได้แต่ต้องสันติ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถาพิเศษ "ทางรอดของประเทศไทย กับการปฏิรูปประเทศ" ว่า วิกฤตปัญหาในประเทศเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ปัญหาปัจจุบันไม่มีคำตอบว่าใครจะเป็นผู้แก้ปัญหา ระหว่างนักการเมือง ทหาร หรือข้าราชการ อนาคตจะเกิดมิคสัญญีกลียุค และจะก้าวเข้าสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่เหมือนในหลายๆ ประเทศ เช่น อังกฤษ ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา เป็นต้น เนื่องจากจะมีประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมาก จนเกิดจิตสำนึกการปฏิรูป
นอกจากนี้ นายแพทย์ประเวศ กล่าวอีกว่า วิกฤตต่างๆ ในประเทศเกิดจากความซับซ้อนอันเนื่องมาจากปัญหาที่มีกำแพงปิดกั้นไว้ 4 ด้าน คือ สังคมแนวดิ่ง คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจกับผู้ไม่มีอำนาจที่มีช่องว่างมากเกินไป สอง ระบบอำนาจรัฐรวมศูนย์ที่มักจะขัดแย้งกับวัฒนธรรมท้องที่ เช่น ปัญหาที่เกิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาม ระบบเศรษฐกิจบริโภคนิยมที่ไม่เป็นธรรม สี่ ระบบการศึกษาที่ไม่มีพลังทางปัญญา เช่น การสอบเอนทรานซ์ ไม่ได้วัดผลการศึกษา ส่วนปัญหาทางการเมืองนั้น นายแพทย์ประเวศ เห็นว่าการเมืองต้องมีธรรมาภิบาล ขัดแย้งได้แต่ต้องสันติวิธี ไม่รุนแรง
กำลังโหลดความคิดเห็น