xs
xsm
sm
md
lg

“ประเวศ” ชี้ มิกสัญญีกลียุคนองเลือด ก่อนนำไปสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ประเวศ วะสี
ราษฏรอาวุโส ชี้ อนาคตเกิดมิกสัญญีกลียุค ประชาชนจะล้มตาย ก่อนนำไปสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่ เช่น ในประเทศอังกฤษ และสหรัฐฯ ชี้ อุปสรรคคือการเผชิญปัญหากำแพง 4 ด้าน

วันนี้ (11 ก.ย.) นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถาพิเศษ “ทางรอดของประเทศไทย กับการปฏิรูปประเทศ” ว่า วิกฤตปัญหาในประเทศเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ปัญหาปัจจุบันไม่มีคำตอบว่าใครจะเป็นผู้แก้ปัญหา ระหว่างนักการเมือง ทหาร หรือข้าราชการ อนาคตจะเกิดมิคสัญญีกลียุค และจะก้าวเข้าสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่เหมือนในหลายๆ ประเทศ เช่น อังกฤษ ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา เป็นต้น เนื่องจากจะมีประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมาก จนเกิดจิตสำนึกการปฏิรูป

นอกจากนี้ นายแพทย์ ประเวศ กล่าวอีกว่า วิกฤตต่างๆ ในประเทศเกิดจากความซับซ้อนอันเนื่องมาจากปัญหาที่มีกำแพงปิดกั้นไว้ 4 ด้าน คือ สังคมแนวดิ่ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจกับผู้ไม่มีอำนาจที่มีช่องว่างมากเกินไป สอง ระบบอำนาจรัฐรวมศูนย์ที่มักจะขัดแย้งกับวัฒนธรรมท้องที่ เช่น ปัญหาที่เกิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาม ระบบเศรษฐกิจบริโภคนิยมที่ไม่เป็นธรรม สี่ ระบบการศึกษาที่ไม่มีพลังทางปัญญา เช่น การสอบเอนทรานซ์ ไม่ได้วัดผลการศึกษา ส่วนปัญหาทางการเมืองนั้น นายแพทย์ประเวศ เห็นว่าการเมืองต้องมีธรรมาภิบาล ขัดแย้งได้แต่ต้องสันติวิธี ไม่รุนแรง
กำลังโหลดความคิดเห็น