xs
xsm
sm
md
lg

อัพเดต “19+23” มรดกโลกแห่งใหม่ ประจำปี 2022-2023

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มรดกโลกแห่งใใหม่ ประจำปี 2023
“ยูเนสโก” ประกาศแล้ว “19+23” มรดกโลกแห่งใหม่ ประจำปี 2022-2023 ทั้งมรดกโลกทางวัฒนธรรม มรดกโลกทางธรรมชาติ และการประกาศปรับเปลี่ยนอาณาเขตเพิ่มเติมในมรดกโลกที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) จัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-25 กันยายน 2566 ณ กรุงริยาด เมืองหลวงของประเทศซาอุดีอาระเบีย

ความพิเศษของปีนี้ คือ มีการประกาศรับรองมรดกโลกแห่งใหม่รวมกัน 2 ปี คือ 2022 และ 2023

มรดกโลก ประจำปี 2022 เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 17 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง และ การปรับเปลี่ยนอาณาเขตเพิ่มเติมในมรดกโลกที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วอีก 4 แห่ง ดังนี้

Cultural Landscape of Old Tea Forests of the Jingmai Mountain in Pu’er (China)
มรดกโลกทางวัฒนธรรม
Cultural Landscape of Old Tea Forests of the Jingmai Mountain in Pu’er (China) ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมการผลิตชาในแบบดั้งเดิม โดยชนเผ่าพื้นเมือง ที่ตั้งอยู่บนภูเขา Jingmai ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

Deer Stone Monuments and Related Bronze Age Sites (Mongolia) หินเก่าแห่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางภาคกลางของมองโกเลีย มีอายุประมาณ 1,200 – 600 ปีก่อนคริสตกาล ใช้สำหรับพิธีศพ

Gaya Tumuli (Republic of Korea) สุสานโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรคายา การจัดการฝังศพและสิ่งของที่พบในหลุม แสดงให้เห็นถึงระบบการปกครองของคายาที่โดดเด่น

Gordion (Turkiye) แหล่งโบราณคดีเกอร์เดียน เป็นการตั้งถิ่นฐานโบราณซ้อนกันหลายชั้น มีการขุดค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงเมืองรอบนอก ป้อมปราการ และสุสานหลายแห่ง

Jewish-Medieval Heritage of Erfurt (Germany) ตั้งอยู่ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ยุคกลางของ Erfurt แสดงให้เห็นถึงชุมชนชาวยิวในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยร่วมกับคนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาคริสต์ ในช่วงยุคกลาง ระหว่างปลายศตวรรษที่ 11 ถึงกลางศตวรรษที่ 14

Koh Ke (Cambodia)
Koh Ker: Archaeological Site of Ancient Lingapura or Chok Gargyar (Cambodia) โบราณสถานของเกาะแกร์ ประกอบด้วยวัดและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลายแห่ง รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดี เป็นหนึ่งในสองของเมืองหลวงของจักรวรรดิเขมร (โดยอีกแห่งคือ อังกอร์)

Modernist Kaunas: Architecture of Optimism, 1919-1939 (Lithuania) เป็นสถานที่แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนเมืองเคานาสให้กลายเป็นเมืองสมัยใหม่ และกลายเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของลิทัวเนีย ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2

National Archaeological Park Tak’alik Ab’aj (Guatemala) แหล่งโบราณคดี 1,700 ปี ที่ตั้งบนชายฝั่งแปซิฟิกของกัวเตมาลา แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากอารยธรรม Olmec ไปสู่การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมมายันตอนต้น

Old town of Kuldiga (Latvia) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลัตเวีย ถูกอนุรักษ์บ้านเมืองแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี จากหมู่บ้านเล็กๆ ในยุคกลาง มาสู่ศูนย์กลางการบริหารที่สำคัญระหว่างศตวรรษที่ 16 ถึง 18

Prehistoric Sites of Talayotic Menorca (Spain) ตั้งอยู่บนเกาะเมนอร์กาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก มีหลักฐานการยึดครองเกาะของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมไซโคลเปียน ที่สร้างด้วยก้อนหินขนาดใหญ่

Santiniketan (India)
Santiniketan (India) ก่อตั้งขึ้นในชนบทของรัฐเบงกอลตะวันตกในปี 1901 โดยกวีและนักปรัชญาชื่อดัง รพินทรนาถ ฐากูร เป็นโรงเรียนที่อยู่อาศัยและเป็นศูนย์กลางของศิลปะที่อิงตามประเพณีอินเดียโบราณ

Silk Roads: Zarafshan-Karakum Corridor (Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) เป็นส่วนสำคัญของเส้นทางสายไหมในเอเชียกลางที่เชื่อมต่อทางเดินอื่นๆ จากทุกทิศทาง

The Gedeo Cultural Landscape (Ethiopia) พื้นที่วนเกษตรใช้การเพาะปลูกหลายชั้นโดยมีต้นไม้ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมือง โดยชาวเกเดโอซึ่งมีความรู้ดั้งเดิมสนับสนุนการจัดการป่าไม้ในท้องถิ่น ภายในเนินเขาที่ได้รับการปลูกฝังมีป่าศักดิ์สิทธิ์

The Persian Caravanserai (Iran) เป็นโรงแรมเล็กๆ ริมถนนที่จัดหาที่พัก อาหาร และน้ำให้กับคาราวาน ผู้แสวงบุญ และนักเดินทางคนอื่นๆ เผยให้เห็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย การปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ และวัสดุก่อสร้างที่แผ่กระจายไปทั่วหลายพันกิโลเมตรและสร้างขึ้นมานานหลายศตวรรษ

Tr’ond?k-Klondike (Canada)
Tr’ondëk-Klondike (Canada) ประกอบด้วยแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงการปรับตัวของชนพื้นเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเกิดจากยุคตื่นทอง

Viking-Age Ring Fortresses (Denmark) ระบบป้อมปราการยุคไวกิ้ง 5 แห่ง ที่มีรูปทรงวงแหวนขนาดใหญ่ซึ่งมีการออกแบบทางเรขาคณิตที่เหมือนกัน

Zatec and the Landscape of Saaz Hops (Czechia) ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมนี้ได้รับการหล่อหลอมมานานหลายศตวรรษโดยประเพณีที่ยังมีชีวิตในการเพาะปลูกและการค้าฮ็อปหลากหลายที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

Forest Massif of Odzala-Kokoua (Congo)
มรดกโลกทางธรรมชาติ
Forest Massif of Odzala-Kokoua (Congo) มีความสำคัญทางนิเวศวิทยาในฐานะจุดบรรจบกันของระบบนิเวศหลายประเภท ที่นี่เป็นฐานที่มั่นที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของช้างป่าในแอฟริกากลาง และได้รับการยอมรับว่าเป็นอุทยานที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในภูมิภาค

Volcanoes and Forests of Mount Pelée and the Pitons of Northern Martinique (France) เป็นตัวแทนของลักษณะเฉพาะของภูเขาไฟ วัสดุ และกระบวนการต่างๆ การปะทุในปี 1902-1905 ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์วิทยาภูเขาไฟที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเมืองเซนต์ปิแอร์

 Koutammakou, the Land of the Batammariba (Benin, Togo)
การปรับเปลี่ยนอาณาเขตเพิ่มเติมในมรดกโลก
Koutammakou, the Land of the Batammariba (Benin, Togo) เป็นส่วนขยายของภูมิประเทศ Koutammakou ที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกตั้งแต่ปี 2004

Andrefana Dry Forests (Madagascar) ป่าแห้งแล้งแห่ง Andrefana เป็นส่วนขยายต่อเนื่องของมรดกโลก Tsingy de Bemaraha ในมาดากัสกา

Ha Long Bay - Cat Ba Archipelago (Viet Nam) อ่าวฮาลองในอ่าวตังเกี๋ยประกอบด้วยเกาะและเกาะเล็กเกาะน้อยประมาณ 1,600 เกาะ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ประจำถิ่นที่ถูกคุกคาม เช่น Cat Ba Langur

Hyrcanian Forests (Azerbaijan, Iran) ป่า Hyrcanian ก่อตัวเป็นเทือกเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งทอดยาวไปตามชายฝั่งทางใต้ของทะเลแคสเปียน โดยมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 25 ถึง 50 ล้านปี

Ancient Jericho/Tell es-Sultan (State of Palestine)
มรดกโลก ประจำปี 2023 เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 16 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 7 แห่ง และ การปรับเปลี่ยนอาณาเขตเพิ่มเติมในมรดกโลกที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วอีก 1 แห่ง

มรดกโลกทางวัฒนธรรม
Ancient Jericho/Tell es-Sultan (State of Palestine) สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาจอร์แดน มีลักษณะเป็นเนินทรงวงรีหรือเนินดิน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และรวมถึงน้ำพุยืนต้นตลอดกาลของ 'Ain es-Sultan'

Astronomical Observatories of Kazan Federal University (Russian Federation) หอดูดาวดาราศาสตร์เมืองคาซาน ตัวอาคารมีลักษณะเด่นด้วยส่วนหน้าอาคารเป็นรูปครึ่งวงกลม และหอคอย 3 หลังพร้อมโดมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บเครื่องมือทางดาราศาสตร์

Cultural Landscape of Khinalig People and “Köç Yolu” Transhumance Route (Azerbaijan) หมู่บ้านคินาลิกเป็นบ้านของชาวคินาลิกกึ่งเร่ร่อน ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตถูกกำหนดโดยการอพยพตามฤดูกาลระหว่างทุ่งหญ้าในฤดูร้อนและฤดูหนาว

Djerba: Testimony to a settlement pattern in an island territory (Tunisia) รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่พัฒนาขึ้นบนเกาะเจรบาราว เป็นการแบ่งเกาะออกเป็นละแวกใกล้เคียงต่างๆ เป็นกลุ่มๆ ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงถึงกัน และกับสถานที่ทางศาสนาและการค้าขายของเกาะ ผ่านเครือข่ายถนนที่ซับซ้อน

ESMA Museum and Site of Memory – Former Clandestine Center of Detention, Torture and Extermination (Argentina) อดีตศูนย์กักกันของกองทัพเรืออาร์เจนตินาในช่วงการปกครองแบบเผด็จการพลเรือนและทหารระหว่างปี 1976-1983

Eisinga Planetarium in Franeker (Netherlands)
Eisinga Planetarium in Franeker (Netherlands) เป็นแบบจำลองขนาดกลไกที่เคลื่อนที่ได้ของระบบสุริยะ

Funerary and memory sites of the First World War (Western Front) (Belgium, France) ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวแนวรบด้านตะวันตกของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มีทั้งสุสานขนาดใหญ่และเล็ก รวมถึงอนุสรณ์สถานเพียงแห่งเดียว

Hopewell Ceremonial Earthworks (United States of America) อาคารที่มีกำแพงดินขนาดใหญ่จำนวน 8 หลัง สร้างขึ้นเมื่อ 2,000 ถึง 1,600 ปีก่อน เป็นตัวแทนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของประเพณีของชนพื้นเมืองซึ่งปัจจุบันเรียกว่าวัฒนธรรมโฮปเวลล์

Jodensavanne Archaeological Site (Suriname)
Jodensavanne Archaeological Site: Jodensavanne Settlement and Cassipora Creek Cemetery (Suriname) แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการล่าอาณานิคมของชาวยิวในยุคแรกในโลกใหม่ มีซากปรักหักพังของสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นสุเหร่ายิวที่เก่าแก่ที่สุดที่มีความสำคัญทางสถาปัตยกรรมในอเมริกา พร้อมด้วยสุสาน บริเวณจอดเรือ และป้อมทหาร

Memorial sites of the Genocide: Nyamata, Murambi, Gisozi and Bisesero (Rwanda) อนุสรณ์แห่งความทรงจำในเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา

Sacred Ensembles of the Hoysalas (India) ตัวแทนของกลุ่มวัดสไตล์ Hoysalas มีประติมากรรมงดงามเกินจริง และงานแกะสลักหินที่ครอบคลุมพื้นผิว

The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvaravati Monuments (Thailand)
The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvaravati Monuments (Thailand) ประกอบด้วยสามส่วนคือ เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และโบราณสถานถ้ำถมอรัตน์

The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks (Indonesia) แกนกลางของยอกยาการ์ตาก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 18 โดยสุลต่านมังกูบูมี และยังคงดำเนินต่อไปนับแต่นั้นมาในฐานะศูนย์กลางของรัฐบาลและประเพณีวัฒนธรรมชวา

The Maison Carrée of Nîmes (France) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 1 ในอาณานิคมของโรมันชื่อ Nemausus ซึ่งปัจจุบันคือเมืองนีมส์ในฝรั่งเศส

Wooden Hypostyle Mosques of Medieval Anatolia (Turkiye) มัสยิดไฮโปสไตล์ 5 หลังที่สร้างขึ้นในอนาโตเลียระหว่างปลายศตวรรษที่ 13 ถึงกลางศตวรรษที่ 14

Zagori Cultural Landscape (Greece) หมู่บ้านหินเล็กๆ ที่รู้จักกันในชื่อซาโกโรโคเรีย ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีซ เป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่ปรับให้เข้ากับภูมิประเทศ

Anticosti (Canada)
มรดกโลกทางธรรมชาติ
Anticosti (Canada) มีบันทึกเกี่ยวกับบรรพชีวินวิทยาที่สมบูรณ์ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุด

Bale Mountains National Park (Ethiopia) ประกอบด้วยยอดเขาและสันเขาภูเขาไฟ หน้าผาสูงตระหง่าน หุบเขาอันกว้างใหญ่ ทะเลสาบน้ำแข็ง ป่าเขียวชอุ่ม ช่องเขาลึก และน้ำตกมากมาย ทำให้เกิดความงามทางธรรมชาติที่พิเศษสุด

Cold Winter Deserts of Turan (Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan) พื้นที่นี้อยู่ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่รุนแรง โดยมีฤดูหนาวที่หนาวจัดและฤดูร้อนที่ร้อนจัด และมีพืชและสัตว์ที่หลากหลายเป็นพิเศษซึ่งได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย

Evaporitic Karst and Caves of Northern Apennines (Italy) ประกอบด้วยถ้ำที่มีความหนาแน่นสูงมาก โดยมีถ้ำมากกว่า 900 ถ้ำในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็ก โดยมีถ้ำทั้งหมดยาวกว่า 100

Nyungwe National Park (Rwanda)
Nyungwe National Park (Rwanda) พื้นที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์ป่าฝนในแอฟริกากลาง มีแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของสัตว์หลายชนิดที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นในโลก รวมถึงชิมแปนซีตะวันออกที่ถูกคุกคามทั่วโลก

Tugay forests of the Tigrovaya Balka Nature Reserve (Tajikistan) ประกอบด้วยพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงหลายแห่งที่ปกคลุมไปด้วยดินลุ่มน้ำ ซึ่งประกอบด้วยป่าริมแม่น้ำ tugay ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเฉพาะเจาะจงมากในหุบเขา

‘Uruq Bani Ma’arid (Saudi Arabia) อนุรักษ์ภูมิทัศน์ทะเลทรายที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภูมิประเทศที่หลากหลายของที่นี่ทำให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หลากหลาย


การปรับเปลี่ยนอาณาเขตเพิ่มเติมในมรดกโลก
Historic Centre of Guimarães and Couros Zone (Portugal) เป็นส่วนขยายของพื้นที่ภายในมูโรสของศูนย์ประวัติศาสตร์กิมาไรส์ ที่ได้รับการจารึกไว้ในรายชื่อมรดกโลกแล้ว

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มรดกโลกแห่งใหม่ ประจำปี 2022-2023 ได้ที่ https://whc.unesco.org/en/newproperties/

*ภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://whc.unesco.org

#########################################

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline
กำลังโหลดความคิดเห็น