xs
xsm
sm
md
lg

สืบสานงานบุญ “พิธีสมโภชพระพุทธปฏิมาประธาน” ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2565 วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร จัดพิธีสมโภชพระพุทธปฏิมาประธาน โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน และการประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป

พิธีสมโภชพระพุทธปฏิมาประธาน เป็นการสมโภชพระพุทธรูปสำคัญของวัดสุทัศนเทพวราราม ทั้ง 3 องค์ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ของไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ พระพุทธศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหารหลวง พระพุทธรูปหล่อโลหะสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างในสมัยกรุงสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้อัญเชิญจากวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย มาประดิษฐานใจกลางกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ ในปีพุทธศักราช 2350 พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธานในพระอุโบสถ
และ พระพุทธเสฏฐมุนี พระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้สร้างขึ้น โดยพระพุทธตรีโลกเชษฐ์เป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะสำริด ที่ทรงสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และพระพุทธเสฏฐมุนี โปรดให้หล่อขึ้นจากกลักฝิ่นที่เป็นโลหะ ซึ่งยึดจากผู้ลักลอบสูบฝิ่นในสมัยนั้น จึงนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อกลักฝิ่น” มีเพียงองค์เดียวในโลก


โดยพิธีสมโภชพระพุทธปฏิมาประธาน เป็นงานประจำปีของวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประเพณีที่สืบทอดมีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน ในอดีตได้กำหนดวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จึงได้เป็นธรรมเนียมต่อมาว่าในเดือน 6 จักต้องประกอบพิธีสมโภชที่พระพุทธศรีศากยมุนี แต่ภายหลังการวิสาขบูชาได้มีการจัดการประกอบพิธีตามพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๔ คือมีการเดินเทียนที่ พุทธสถานเจดีย์ จึงได้เปลี่ยนการเวียนเทียนสมโภชพระพุทธศรีศากยมุนีเป็นวันแรม 9 ค่ำ เดือน 6 หลังจากวันอัฏฐมีบูชา 1 วัน (วันอัฐมีบูชา วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า) โดยประกอบพิธีสมโภชพระพุทธศรีศากยมุนี พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ และพระพุทธเสฏฐมุนี ถือเอาธรรมเนียมตามอย่างการสมโภชพระอารามในคราวแรก และได้มีการเพิ่มการเวียนเทียนที่พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ และพระพุทธเสฏฐมุนีขึ้นด้วยในภายหลัง รวมเป็นการสักการบูชาโดยเฉพาะแก่พระประธานทั้ง 3 องค์


สำหรับลักษณะพิธีอันสำคัญในการสมโภชนั้น ได้กำหนดให้มีพิธีพุทธและพราหมณ์ โดยพระสงฆ์จะเจริญ ชัยมงคลคาถา พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงเทวดารักษาพระพุทธปฏิมาและพระอาราม โดยพิธีสมโภชนั้นจะเริ่มที่พระวิหารก่อน จากนั้นทำพิธีต่อที่พระอุโบสถและศาลาการเปรียญ ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมพิธีจะได้ร่วมพิธีวักแว่นเวียนเทียน (แว่นเทียนทอง เงิน นาก) ประทักษิณรอบองค์พระพุทธประธาน 3 รอบ เพื่อความเป็นสิริมงคล และพระสงฆ์จะประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธี ส่วนเครื่องบวงสรวงที่ใช้ในพิธีสมโภชพระพุทธปฏิมาประธาน จะเป็นเครื่องบวงสรวงที่ใช้ในพิธีพราหมณ์ เช่น ของหวานมงคล และผลไม้หลากชนิด
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธีฯ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ได้ถวายเครื่องหมายมาตรฐาน SHA Plus แด่พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม โดยก่อนหน้านี้ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ ได้รับเครื่องหมายมาตราฐาน SHA ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการมาเยี่ยมชมอีกด้วย

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น