xs
xsm
sm
md
lg

“กรมอุทยานฯ” ปรับโฉมภูมิทัศน์เป็นแลนด์มาร์ก จุดเช็คอินแห่งใหม่ใน กทม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยภาพหลังการปรับโฉมภูมิทัศน์ใหม่ ดูเป็นระเบียบสวยงาม จนกลายเป็นแลนด์มาร์ก จุดเช็คอินแห่งใหม่ใน กทม.

ภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จากแผนสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้สั่งการให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบมีความสะดวกปลอดภัยสำหรับบุคลากรและผู้มารับบริการ

โดยให้มีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่พัฒนาแหล่งน้ำปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะน้ำในคลองที่ตื้นเขินเน่าเสียจากการทับถมของตะกอนและเศษวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งให้ลดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายวราวุธศิลป อาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สำนักบริหารงานกลางภายใต้การกำกับดูแลของนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคลองระบายน้ำภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยใช้แนวทางการพัฒนาคลองโอ่งอ่าง โครงการปรับภูมิทัศน์ของกรุงเทพฯที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองระดับเอเชียซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ศิลปะวัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องระหว่างภูมิทัศน์กับรูปแบบการดำเนินชีวิตเป็นต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์

ภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โดยได้ดำเนินการขุดลอกคลองหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหอพรรณไม้ และด้านหลังอาคารสืบนาคะเสถียร ซึ่งตื้นเขินจากเศษซากวัสดุที่ถูกทิ้งทับถมจนทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำกำจัดวัชพืชปรับปรุงระบบน้ำ บำบัดน้ำเสียติดตั้งกังหันเติมอากาศบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ทำพนังกั้นน้ำ จากไม้ไผ่ป้องกันการพังทลายของตลิ่งของจัดทำฝายชะลอ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดทำฝายดักตะกอนในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร

นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงตกแต่งสวนหย่อมหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอาคารอนุสรณ์ 84 ปี ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้ จัดทำสนามหญ้า จัดหาไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติม สร้างความสวยงามโดยรอบบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ปรับปรุงศูนย์อาหารวนาลีทั้งภายในและภายนอก ทาสีสะพานและทางเดินจัดสร้างศาลาจัดมุมเก้าอี้เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของผู้มาติดต่อราชการจัดสถานที่ รับประทานอาหารเพิ่มเติม จัดมุมสร้างสรรค์ให้บุคลากรได้ใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดสร้างลานกีฬา จัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกาย

ภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พร้อมกับได้จัดที่จอดรถและปรับปรุงทางเดินให้เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุตามหลักการอารยสถาปัตจัดหาสถานที่และจัดระเบียบการจอดจักรยานยนต์ปรับปรุงระบบระบายน้ำแก้ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ทั้งนี้สำนักบริหารงานกลางมีแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานที่มีอาคารสำนักงานที่ทันสมัยสะอาดสะดวกปลอดภัยมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การสร้างสรรค์ผลงานของบุคลากรและสามารถสร้างความพึง พอใจแก่ผู้มาติดต่อราชการและรับบริการจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอันจะนำมาซึ่งความสุขและความผูกพันในองค์กร#########################################

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น