xs
xsm
sm
md
lg

สถานพยาบาลกุสินารา อินเดีย ไม่ปิดแม้เจอโควิดหนัก ชวนร่วมบริจาค "12 รูปีรักษาทุกโรค"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (ภาพ : เพจวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์)
สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก โดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย ยังคงเปิดให้บริการแก่ให้ผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิ่นสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ฟรีทุกวันพระดังเช่นเดิมภายใต้แนวทาง “12 รูปี รักษาทุกโรค” แม้ในสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 กำลังระบาดหนักที่อินเดีย และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเข้ากองทุนรักษาพยาบาลเพียง 6 บาท หรือ 12 รูปี เพื่อรักษาคนป่วยได้ฟรี 1 คน

สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก โดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย ได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิ่น ตลอดถึงผู้แสวงบุญชาวไทย นานาชาติ และนักท่องเที่ยวต่างศาสนามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 

สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก (ภาพ : เพจวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์)
แม้ปัจจุบันพื้นที่ในเมืองกุสินารา อันเป็นหนึ่งใน 4 สังเวชนียสถานยังคงตกอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่มีผู้แสวงบุญมาเยือนแล้วก็ตาม แต่ทางสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ยังคงเปิดให้บริการแก่ให้ผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิ่นสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ฟรีทุกวันพระดังเช่นเดิม ภายใต้แนวทาง “12 รูปี รักษาทุกโรค” ในขณะที่สถานพยาบาลแห่งอื่นๆนั้นได้ปิดให้ทำการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดแล้ว 

ในการเปิดสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ ทางสถานพยาบาลฯได้เพิ่มมาตรการ การตรวจคัดกรองมากขึ้น เพิ่มการรักษาและยาเวชภัณฑ์ ด้วยผู้เข้ารับการรักษามีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้แรงศรัทธามาช่วยขับเคลื่อน เพื่อช่วยเกื้อหนุนเพื่อนมนุษย์ที่กำลังประสบทุกขภัย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเข้ากองทุนรักษาพยาบาลเพียง 6 บาท หรือ 12 รูปี เพื่อรักษาคนป่วยได้ฟรี 1 คน หรือบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาสุรวงศ์ ออมทรัพย์ มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย เพื่อสถานพยาบาล บัญชีเลขที่ 078-2-14799-5 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 1699 9687, 06 1694 9635, 09 4449 6463

ยังคงเปิดให้บริการแก่ให้ผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิ่นสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ฟรีทุกวันพระ (ภาพ : เพจวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์)
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดกุสินาคาร์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างสาลวโนทยาน สถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพูทธเจ้า กับมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีและเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ โดยมีภารกิจหลักคือการเผยแผ่พุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ ดูแลชาวพุทธไทยและชาวพุทธนานาชาติ ผู้เดินทางไปแสวงบุญ และการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล ตามมติมหาเถรสมาคม

ภายในวัดมีศาสนสถานตามแบบของวัดในพระพุทธศาสนาคือ พระอุโบสถ พระมหาเจดีย์ หอสวดมนต์ โรงเรียน สถานพยาบาล ธรรมศาลาที่พักผู้แสวงบุญ หอฉัน กุฏิสงฆ์ หอพระไตรปิฎก ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

พระมหาธาตุเฉลิมราชย์ศรัทธา (ภาพ : เพจวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์)
สำหรับเมืองกุสินารานั้นมีปูชนียสถานสำคัญที่ชาวพุทธเดินทางมาสักการะคือ "สถูปปรินิพพาน" เป็นสถูปแบบทรงโอคว่ำที่เป็นทรงพระราชนิยมในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช บนสถูปมียอดมน มีฉัตรสามชั้น "มหาปรินิพพานวิหาร" ตั้งอยู่ด้านหน้าในฐานเดียวกันกับสถูปปรินิพพาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน (คือพระพุทธรูปนอนบรรทมตะแคงเบื้องขวา) ศิลปะมถุรา มีอายุกว่า 1,500 ปี
ส่วน "มกุฏพันธนเจดีย์" อยู่ห่างจากปรินิพพานสถูปไปทางทิศตะวันออก 1 กิโลเมตร ชาวท้องถิ่นเรียก รัมภาร์สถูป เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ มีสภาพเป็นเนินดินก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมไว้อย่างดี
ปัจจุบันชาวพุทธทั่วโลกได้มาก่อสร้างวัดไว้มากมาย โดยมีวัดของไทยด้วยคือ "วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์" ปัจจุบันชาวไทยที่มาสักการะ ณ กุสินารา นิยมมาพักที่นี่

สถูปปรินิพพาน (ภาพ : เพจวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์)

...........................................

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...