xs
xsm
sm
md
lg

ชาวเน็ตสะเทือนใจ รื้อถอนต้นไม้หน้าพระลาน สร้างอุโมงค์ลอดถนน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


การรื้อถอนต้นไม้บริเวณถนนหน้าพระลาน (ภาพจากเพจ ศิลปากร-นอกรอบ)
จากข่าวการย้ายต้นไม้บริเวณถนนหน้าพระลาน เพื่อปรับภูมิทัศน์ในโครงการขุดอุโมงค์ทางเดินลอดถนน ล่าสุด เพจศิลปากร-นอกรอบ ได้โพสต์ภาพการรื้อถอนต้นไม้ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 63 โดยมีข้อความว่า "วันนี้ กทม ได้ทำการรื้อถอนต้นไม้บริเวณถนนหน้าพระลาน ยาวไปถึงบริเวณท่าช้างวังหลวง เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินตามโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นและนักอนุรักษ์"

ถนนหน้าพระลานก่อนการรื้อถอนต้นไม้ (ภาพวันที่ 8 มิ.ย.63)
โดยการรื้อถอนต้นไม้บริเวณถนนหน้าพระลาน เคยเป็นข่าวมาแล้วในช่วงต้นเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลว่า ต้นไม้ดังกล่าวจะถูกย้ายไปที่สะพานพุทธ

สำหรับโครงการขุดอุโมงค์ทางเดินลอดถนน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร (กทม.) โครงการดังกล่าว ได้ทำการล้อมย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 34 ต้น ไปไว้บริเวณสะพานพุทธ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้

ในส่วนของการจัดระเบียบและการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชนั้น จะมีการเพิ่มห้องน้ำ โถงพักคอย ไว้รับนักท่องเที่ยวไทย ต่างชาติกว่า 35,000 คน ที่จะเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถาน สถานที่ประวัติศาสตร์ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

นอกจากนี้ยังเพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ต้องเดินข้ามถนน รวมถึงเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณสนามหลวงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามสมเป็นสถานที่สำคัญของประเทศชาติ

ถนนหน้าพระลานก่อนการรื้อถอนต้นไม้ (ภาพวันที่ 8 มิ.ย.63)

บริเวณท่าช้างที่รื้อถอนต้นไม้แล้ว (ภาพวันที่ 8 มิ.ย.63)
สำหรับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว และเกิดความปลอดภัยในการสัญจร ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

โครงการดังกล่าว อนุมัติให้ใช้งบประมาณวงเงินก่อสร้างรวม 1,125 ล้านบาท ผูกพันในปี 2563-2564 ประกอบด้วย

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จำนวน 2 จุด วงเงิน 945 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ได้แก่ อุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลาน จุดที่ 1 ระยะทาง 96 เมตร พื้นที่รวม 6,280 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำชาย 21 ห้อง ห้องน้ำหญิง 55 ห้อง โถงพักคอยและทางเดิน อาคารกองอำนวยการ และอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จุดที่ 2 ระยะทาง 37 เมตร พื้นที่รวม 350 ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช วงเงิน 180 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ระยะทาง 90 เมตร พื้นที่รวม 1,146 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำชาย 15 ห้อง ห้องน้ำหญิง 20 ห้อง โถงพักคอย ทางเดิน และงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เมื่อโครงการฯ สำเร็จจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ไม่ต้องเดินข้ามถนน รวมถึงเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณสนามหลวงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามสมเป็นสถานที่สำคัญของประเทศชาติ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...