xs
xsm
sm
md
lg

บุญกุศลสูงล้น ร่วมพิธีอัญเชิญ-สักการะ “พระบรมเกศาธาตุ”ครั้งประวัติศาสตร์ จากศรีลังกาสู่วัดบวรนิเวศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Youtube :Travel MGR


ข่าวดี ประเทศไทยได้อัญเชิญ พระบรมเกศาธาตุ จากศรีลังกา มาประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุในวันที่ 15 ธ.ค. นี้ และสามารถเข้ากราบสักการะได้หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 62 - 15 ม.ค. 63 เพื่อรับบุญกุศลสูงล้น ครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพุทธศาสนิกชนคนไทย


มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคี จะจัดพิธีอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศ ศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์

โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และสามารถเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2563 รวมเวลา 32 วัน


โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ลังกา ที่สืบเนื่องมานานกว่า 700 ปี นับตั้งแต่แรกรับนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ในสมัยสุโขทัย

นอกจากนี้ปี พ.ศ. 2562 ยังเป็นวาระครบรอบ ๒๖๖ ปี แห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา ซึ่งเป็นนิกายที่ได้รับการอุปสมบทจากคณะพระสมณทูตนำโดยพระอุบาลีมหาเถระ จากวัดธรรมารามแห่งกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกาขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากเสื่อมถอยไปด้วยอิทธิพลของชาวต่างชาติและผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอื่น นิกายสยามวงศ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย–ศรีลังกา จวบจนปัจจุบัน


สำหรับพระบรมเกศาธาตุที่จะอัญเชิญมานั้นมีความสําคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ Nelligala International Buddhist Center โดยได้เก็บรักษาและเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดเป็นระยะเวลากว่า 700 ปีในเมืองแคนดี้ อัญเชิญมาโดยดําริของสมเด็จพระสังฆนายกแห่งวัดมัลละวัตตะ มหาวิหาร หรือวัดบุปผาราม ประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นวัดที่พระอุบาลีมหาเถระและคณะสมณทูตจากกรุงศรีอยุธยา มาทําการบรรพชาอุปสมบทให้ชาวศรีลังกา และสมเด็จพระสังฆนายกแห่งวัดอัสคิริยาราชมหาวิหาร ซึ่งเป็น 2 วัดที่ทำหน้าที่สำคัญในการดูแลวัดพระเขี้ยวแก้ว

พระบรมเกศาธาตุนี้เป็นองค์ที่ยังไม่เคยอัญเชิญมาในประเทศไทย นี่จึงถือเป็นครั้งแรกในรอบ 700 ปีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้มีโอกาสเข้ากราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต


ทั้งนี้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 พระสังฆนายกและคณะจากประเทศศรีลังกา พร้อมพระบรมเกศาธาตุ จะเดินทางถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิเวลา 6.15 น. โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ประธานฝ่ายดำเนินการ

โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” และผู้บริหารมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ให้การต้อนรับ จากนั้นจะอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุมายังลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ในเวลา 8.30 น. เพื่อประกอบพิธี แล้วริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุจะเคลื่อนขบวนจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ โดยใช้เส้นทางถนนพระสุเมรุ ผ่านแยกสะพานวันชาติ มุ่งหน้าไปพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อประกอบพิธีประดิษฐานต่อไป


สำหรับพุทธศาสนิกชนสามารถเฝ้าชมขบวนอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุได้ในบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ในเวลา 8.30 น. และสามารถเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุได้หลังพิธีอัญเชิญ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 และเข้ากราบสักการะได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563

โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าวจะมีกิจกรรมสวดมนต์หรือฟังเทศน์ (เฉพาะวันเสาร์ และวันพระ) ให้พุทธศาสนิกชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ เวลา 19.00 – 20.00 น. โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สีขาว พร้อมจองรอบเวลาเป็นเจ้าภาพอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ และถวายเครื่องสักการะบูชาตามธรรมเนียมศรีลังกา วันละ 3 รอบ ดังนี้
●รอบที่ 1 เวลา 6.30 น.
ถวายภัตตาหาร ดอกไม้บูชาแด่พระบรมเกศาธาตุ
และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป พร้อมถวายกัปปิยภัณฑ์
●รอบที่ 2 เวลา 10.30 น.
ถวายภัตตาหาร ดอกไม้บูชาแด่พระบรมเกศาธาตุ
และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมถวายกัปปิยภัณฑ์
●รอบที่ 3 เวลา 17.00 น.
ถวายน้ำปานะ ดอกไม้บูชาแด่พระบรมเกศาธาตุ
และถวายน้ำปานะพระสงฆ์ 10 รูป พร้อมถวายกัปปิยภัณฑ์

สำหรับผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ และถวายเครื่องสักการะบูชาตามธรรมเนียมศรีลังกา ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ https://forms.gle/UPCbjcTLHkri2hCN6 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : มูลนิธิธรรมดี หรือติดต่อฝ่ายเลขานุการโครงการฯ โทร 0-2610-2366, 063-526-5359


....................................................................................................


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Travel MGRกำลังโหลดความคิดเห็น