xs
xsm
sm
md
lg

“อาสนวิหารอัสสัมชัญ” โบสถ์คริสต์งามกลางกรุงที่โป๊ปเสด็จเยือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Youtube :Travel MGR

อาสนวิหารอัสสัมชัญ โบสถ์คริสต์เก่าแก่แห่งกรุงเทพฯ
วันนี้เป็นวันสำคัญที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันนี้-23 พ.ย. 2562 ซึ่งนับเป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปา ในรอบ 35 ปี

สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จไปเยือนในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562 ก็คือ “อาสนวิหารอัสสัมชัญ” (Assumption Cathedral) ในซอยโอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งโบสถ์แห่งนี้มีความเก่าแก่กว่า 200 กว่าปี สร้างขึ้นครั้งแรกในราว พ.ศ.2352 โดยบาทหลวงปาสกัลซึ่งเป็นชาวไทย-โปรตุเกส เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระนางมารีย์ หรือพระนางมารีอาที่ได้รับการอัญเชิญขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (Assumption of Mary) โดยเมื่อสร้างโบสถ์แล้วเสร็จใน พ.ศ.2365 ในปีถัดไปก็ได้รับการสถาปนาเป็น “อาสนวิหารอัสสัมชัญ” และตั้งแต่นั้นมา อัสสัมชัญได้เป็นที่พำนักของบรรดามุขนายกผู้เป็นประมุขมิสซังสยามในสมัยนั้น รวมถึงครอบครัวคริสต์ศาสนิกชนซึ่งค่อยๆ โยกย้ายมาตั้ง บ้านเรือนอยู่ใกล้ๆ โบสถ์

สร้างด้วยศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาในอิตาลี
ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2485 เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา เครื่องบินได้ทิ้งระเบิดลงบริเวณวัด ทำให้อาคารต่างๆรอบวัดได้รับความเสียหายอย่างมาก หมูบ้านคริสตังบริเวณนั้นถูกเผาทำลายหมด อาสนวิหารด้านซ้ายได้ถูกระเบิดทำให้ได้รับความเสียหายมาก ทั้งกำแพง ประตูหน้าต่าง ประจก ทำให้ต้องซ่อมแซมใหม่ทั้งหมด

โบสถ์หลังปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ใน พ.ศ.2452 เพื่อรองรับการขยายตัวของคริสต์ศาสนิกชนที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยมีสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเป็นลักษณะศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาในอิตาลี (ยุค Renaissance) มีความสูงตั้งแต่ยอดหอคอยจรดพื้น 32 เมตร ภายในทั้งผนังและเพดานงดงามด้วยจิตรกรรมแบบเฟรสโกและประติมากรรมปูนปั้นที่แสดงถึงเรื่องราวความเชื่อของทางศาสนาคริสต์ ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระจกสีที่สั่งมาจากประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี

ด้านในงดงามไปด้วยจิตรกรรมแบบเฟรสโกและประติมากรรมปูนปั้น
อาสนวิหารอัสสัมชัญยังเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อ พ.ศ. 2527 ในครั้งนั้นพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ถือเป็นเกียรติเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จมาเยี่ยมเยือนอาสนวิหารอัสสัมชัญ และอวยพระพรแก่บรรดาบาทหลวง นักบวชชายหญิงทุกคณะ พร้อมด้วยบรรดาคริสตังที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น ในครั้งนี้จึงนับเป็นเกียรติยิ่งนักที่สมเด็จสันตะปาปาฟรังซิสจะได้เสด็จเยือนอาสนวิหารอัสสัมชัญอีกครั้งหนึ่ง

รถ Popemobile ที่จะใช้ในระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทย (ภาพจากเพจ : Pope Visit Thailand)
ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปา คือผู้สืบทอดตำแหน่งของนักบุญเปโตร (เซนต์ปีเตอร์) ที่ได้รับอำนาจสืบทอดมาจากพระเยซูคริสต์ ถือเป็นผู้แทนของพระเยซูคริสต์ ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก และเป็นประมุขแห่งสันตะสำนักและนครรัฐวาติกัน ศูนย์กลางบริหารพันธกิจของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกทั่วโลก

ประเทศไทยมีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกราว 388,468 คน และมี 11 เขตศาสนปกครอง (มิสซัง) โดยนิกายโรมันคาทอลิก เกิดขึ้นในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยนำวิทยาการจากตะวันตกมาช่วยเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือสาธารณกุศลแก่ประชาชนทั่วไปตลอดมา

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

“พระสันตะปาปาฟรังซิส” ประมุขแห่งโรมันคาทอลิก เสด็จเยือนไทยในรอบ 35 ปี
รายงานพิเศษ : รู้จักชีวิตเรียบง่ายของ “โป๊ปฟรานซิส” พระสันตะปาปาผู้สมถะ


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Travel MGRSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...