xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลมอบ รมว.วัฒนธรรม ตามเสด็จโป๊ป เตรียมกล่องลายไทยถวายเป็นที่ระลึก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐบาลมอบ รมว.วัฒนธรรม ตามเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ถวายพระเกียรติยศ ประสานผู้นำ 5 ศาสนาพบที่จุฬาฯ22พ.ย. เตรียมกล่องลายไทยถวายเป็นที่ระลึก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนประเทศไทย ผู้ทรงดำรงพระฐานะเป็นองค์พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกันและศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตามคำเชิญของรัฐบาลไทย นับเป็นการเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งที่ 2 ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ. )ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นคณะรัฐมนตรีเกียรติยศอยู่ในขบวนของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่อต้อนรับและถวายพระเกียรติยศ โดยวันที่ 20 พ.ย.ตนร่วมพิธีรับเสด็จ ณ ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 วันที่ 21พ.ย. รับเสด็จอย่างเป็นทางการตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ รัฐบาลจัดขบวนกองทหารเกียรติยศรับเสด็จอย่างสง่างาม จากนั้นเสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ต่อจากนั้นเสด็จ รพ.เซนต์หลุยส์ ช่วงเย็นเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต จากนั้นเสด็จประกอบพิธีมิสซา สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

ส่วนวันที่ 22 พ.ย. สมเด็จพระสันตะปาปาพบกับคณะบาทหลวงที่วัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม จากนั้นพบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกรมการศาสนา วธ. เป็นเจ้าภาพในการประสานงานเชิญทั้ง 5 ศาสนาในไทย เข้าร่วมเพื่อต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ

"สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทยจะเห็นว่า ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ในสังคมไม่มีการแบ่งแยกและร่วมกันพัฒนาประเทศ โดยไม่นำประเด็นศาสนาที่ต่างกันมาเป็นอุปสรรค ภาพที่จะเกิดขึ้นเป็นความสามัคคี พร้อมกันนี้ยังเป็นการแสดงความสัมพันธ์อดีตกาลเมื่อ 500 ปีก่อน มิชชันนารีเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาเพื่อเผยแพร่หลักศาสนาคริสต์ รวมทั้งนำความเจริญเข้ามา และหากย้อนไปเมื่อปี 2503 ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จเยือนนครวาติกัน อิตาลี จากนั้น ปี2527 สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะ แสดงความสัมพันธ์อันแนบแน่น รวมถึงความกลมกลืนเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการดึงดูดคนทั่วโลกมาเยือนประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ วธ.ได้จัดเตรียมของที่ระลึกทางวัฒนธรรมถวายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เป็นกล่องลวดลายไทย สื่อความเป็นเอกลักษณ์ไทย" รมว.วัฒนธรรม กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...