xs
xsm
sm
md
lg

โปรดชมภาพประกอบ: เอพีชี้ โป๊ปฟรานซิสเตรียมส่งสารในไทย “ปัญหาค้ามนุษย์-ต้อนรับผู้อพยพ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เอพี - การกล่าวถึงศักดิศรีความเป็นมนุษย์ได้กลายเป็นหนึ่งภารกิจในการเสด็จเยือนกรุงเทพฯเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันพุธ(20 พ.ย)

เอพีรายงานวันนี้(20 พ.ย)ว่า สำหรับในไทยเชื่อว่าโป๊ปฟรานซิสจะทรงย้ำถึงปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ที่ขบวนการมักจะใช้ไทยเป็นทางผ่าน ส่วนในญี่ปุ่นพระองค์จะทรงให้ความสำคัญไปที่้โทษประหารชีวิตและปัญหาอัตราฆ่าตัวตายพุ่งสูงและการต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์

เอพีชี้ว่า ในระหว่างการดำรงตำแหน่งพระประมุขแห่งโฮลีซี พบว่าการต่อสู้ต่อขบวนการค้ามนุษย์ถือเป็นภารกิจที่โดดเด่นของพระองค์ และจากการที่ชุมชนชาวคาทอลิกในไทยคิดเป็นสัดส่วนแค่ 0.58% ของประชากรร่วม 69 ล้านคน เชื่อว่าในการมาเยือนครั้งนี้โป๊ปฟรานซิสจะทรงร้องขอให้ "ไทย" ที่มีชุมชนชาวพุทธใหญ่ที่สุดในประเทศยังคงให้ต้อนรับต่อกลุ่มผู้อพยพ และแสดงความอดทนอดกลั้นต่อการอยู่ร่วมกับผู้มีความเชื่อที่ต่าง

โดยเอพีชี้ว่าสารนี้เชื่อว่าต้องการส่งไปยังชุมชนชาวมุสลิมที่มีจำนวนไม่มากนักเช่นกัน ท่ามกลางการก่อความไม่สงบจากขบวนการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ทางใต้ที่ห่างไกลติดมาเลเซีย

สิ่งที่น่าสนใจในการเสด็จเยือนไทยหนแรกครั้งนี้พบว่า นอกเหนือจากที่โป๊ปฟรานซิสจะได้พบกับลูกพี่ลูกน้องหญิงของพระองค์  ซิสเตอร์ อานา โรซา ซิโวรี(Ana Rose Sivori) ที่พระองค์ได้ทรงเข้าโอบกอดเพื่อทักทายเป็นอันดับแรกก่อนที่จะรับการถวายการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทยที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

พระองค์จะเสด็จเยือนสักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง หรือที่รู้จักในนามบาทหลวง เบเนดิคโต ชุนคิม(Rev. Benedikto Chunkim ) ซึ่งเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์คนแรกที่ต้องทำการพลีชีพในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ โดยถูกสังหารเมื่อปี 1944

เอพีชี้ว่า เชื่อว่าโป๊ปจะทรงกล่าวอ้างไปถึงผู้ที่ต้องพลีชีพอีก 7 คนในปี 1940 ซึ่งเป็นยุคที่รัฐบาลชาตินิยมในสมัยนั้นต้องการที่จะให้คนไทยทุกคนให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธทั้งหมด

ในสารจากวิดีโอคลิปที่พระองค์ทรงมายังชาวไทยนั้น โป๊ปฟรานซิสทรงย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและบทบาทสร้างสรรค์ของชุมชนชาวคาทอลิกที่สามารถกระทำได้ในประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ยากไร้ ผู้ที่ต้องการและสันติภาพ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...