xs
xsm
sm
md
lg

“สวนนงนุช-สถาบันคชบาล-สยามนิรมิต-สวนสุภัทราแลนด์” ขึ้นรับรางวัล Hall of Fame ในงานประกาศผลรางวัลกินรีจาก ททท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

บรรยากาศในงานมอบรางวัล
ททท.มอบรางวัลกินรีแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยรวม 110 ผลงาน รวมถึงผลงาน Hall of Fame 7 รางวัล แก่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ลำปาง, สยามนิรมิต กรุงเทพฯ, สวนนงนุช พัทยา, สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง, สุโข คัลเจอรัล สปา ภูเก็ต, ซิกซ์เซ้นส์ สปา สมุย และเต๋า การ์เด้น เฮลธ์ สปา แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ หวังช่วยสร้างมาตรฐานและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารฟอรั่มชั้น 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “กินรี” หรือรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 (10th Thailand Tourism Awards) โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้บริหาร ททท. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน

สำหรับรางวัลในการประกวดปีนี้ มีทั้งหมด 5 ประเภทรางวัล โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่น รวมทั้งสิ้น 110 ผลงาน ได้แก่ รางวัลประเภทองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (14 ผลงาน) รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว (44 ผลงาน) รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว (15 ผลงาน) รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (19 ผลงาน) และรางวัลประเภทรายการนำเที่ยว (18 ผลงาน) (คลิกดูรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยทั้งหมดได้ที่นี่)
สวนนงนุช พัทยา ได้รางวัล Hall of Fame
นอกจากนี้ยังมีรางวัล Hall of Fame ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 3 ครั้งติดต่อกัน โดยปีนี้มีทั้งหมด 7 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ จังหวัดลำปาง สยามนิรมิต กรุงเทพฯ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง สุโข คัลเจอรัล สปา จังหวัดภูเก็ต ซิกซ์เซ้นส์ สปา สมุย โรงแรมซิกส์เซ้นส์ สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ เต๋า การ์เด้น เฮลธ์ สปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงการรักษามาตรฐาน เป็นที่ยอมรับได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ททท.เริ่มการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งแรก เมื่อปี 2539 และจัดประกวดอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี โดยในปี 2558 นี้ เข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของการประกวดรางวัล โดย ททท.มีความตั้งใจที่จะดูแลรักษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือรางวัล “กินรี” ที่จะช่วยประกาศเกียรติภูมิและยกย่องเชิดชูผู้ที่ได้รับรางวัลว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ จังหวัดลำปาง ก็ได้รางวัล Hall of Fame เช่นกัน
สำหรับหลักเกณฑ์การตรวจผลงานและพิจารณาตัดสินรางวัลประกอบด้วย การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความตระหนักต่อประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต การมีส่วนร่วมของชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคม การนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การสร้างคุณค่าและมูลค่า การมีความพร้อมในการส่งเสริมตลาด การใช้นวัตกรรมด้านตลาดท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ได้นำแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติที่ยั่งยืนขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) มาเป็นกรอบในการทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ NGO ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลภายใต้เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเทียบได้กับรางวัลนานาชาติ เช่น PATA GOLD AWARD

ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป สนใจให้การสนับสนุนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรและเลือกใช้บริการทางการท่องเที่ยว ที่มีสัญลักษณ์ “กินรี” เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ จะเป็นการช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้อีกทางหนึ่ง โดย ททท.ใช้โอกาสในวันที่ 27 กันยายน ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism day) จัดพิธีมอบรางวัล เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนร่วมในวันท่องเที่ยวโลก จนถึงปัจจุบันได้จัดพิธีมอบรางวัลแล้ว 9 ครั้ง โดยมีเจตนารมณ์เพื่อค้นหาและชี้แนะแนวทาง การออกแบบ พัฒนาสินค้าและบริการต้นแบบที่มีอยู่ให้เกิดมิติของคุณค่า และมูลค่า ที่พร้อมจะรองรับและส่งต่อความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำเสนอกิจกรรมในทิศทางที่สอดคล้องเหมาะสมกับกระแสการท่องเที่ยวโลก และความต้องการของตลาดยุคใหม่
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล travel_astvmgr@hotmail.com

 

กำลังโหลดความคิดเห็น