xs
xsm
sm
md
lg

SPALI

บล.กสิกรไทยชี้จับตานโยบาย "บิ๊กตู่" คาดเร่งคลอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน หนุนบริโภคในประเทศ
บล.กสิกรไทยชี้จับตานโยบาย "บิ๊กตู่" คาดเร่งคลอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน หนุนบริโภคในประเทศ
 
บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทยมองการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ว่านโยบายส่วนใหญ่ที่จะออกมาหลังการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นจะเป็นการเน้นออกมาตรการที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว (fast-moving) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างทันทีผ่านการบริโภคภาคเอก
 

หุ้น