xs
xsm
sm
md
lg

GWM

"ไทยสร้างไทย"ชวนประชาชนลงชื่อฟ้องศาลปมค่าไฟแพง
พรรคไทยสร้างไทย ขอชวนพี่น้องประชาชนร่วมสนับสนุนการฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กรณีรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทำการทุจริตหรือไม่ และเป็นเหตุให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้จริงให้เอกชน 0.7 บาท/หน่วย โดยท