xs
xsm
sm
md
lg

FETCO

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน"ทรงตัว" ต่อเนื่อง 4 เดือน
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน"ทรงตัว" ต่อเนื่อง 4 เดือน
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนอยู่ในเกณฑ์ ทรงตัว ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 นักลงทุนคาดหวังปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และนโยบายของเฟด ปัจจัยฉุดคือความขัดแย้งระหว่างประเทศ และเงินเฟ้อนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการส