xs
xsm
sm
md
lg

EBITDA

RATCHทุ่ม3หมื่นล.รุกโรงไฟฟ้า ชี้ปีนี้มีEBITDAเพิ่มอีก3,000ล้าน
RATCHทุ่ม3หมื่นล.รุกโรงไฟฟ้า ชี้ปีนี้มีEBITDAเพิ่มอีก3,000ล้าน
 
ราช กรุ๊ปตั้งงบลงทุน 3หมื่นล้านบาทในปี65 เน้นขยายธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มอีก 700เมกะวัตต์ เผยอยู่ระหว่างการเจรจาMAราว 5 โครงการ ลั่นปีนี้บริษัทมีEBITDAเพิ่มขึ้นอีก 2,500-3,000 ล้านบาทจาก 6 โรงไฟฟ้าที่บริษัทได้ลงทุนและจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ในป
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ