xs
xsm
sm
md
lg

โตเกียวเทค

สวทช.จับมือโตเกียวเทคจัดตั้งสำนักงานประจำประเทศไทยครั้งแรก
สวทช.จับมือโตเกียวเทคจัดตั้งสำนักงานประจำประเทศไทยครั้งแรก
 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ จ. ปทุมธานี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo I
 

วิทยาศาสตร์

ก.วิทย์ ร่วม โตเกียวเทค ญี่ปุ่น เปิด สนง.ต่างประเทศ (ANNEX) แห่งแรกใน สวทช.
ก.วิทย์ ร่วม โตเกียวเทค ญี่ปุ่น เปิด สนง.ต่างประเทศ (ANNEX) แห่งแรกใน สวทช.
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น โดย Prof. Dr. Yoshinao Mishima (ศ.ดร.โยชิโนะ มิชิมะ) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว เพื่อจัดตั้งสำนักงานโตเกียวเทคประจำประเทศไทย (Tokyo Tech ANNEX) ครั้งแรกขึ้นในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 

SMEs