xs
sm
md
lg

สวทช.จับมือโตเกียวเทคจัดตั้งสำนักงานประจำประเทศไทยครั้งแรก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รูป (ซ้ายไปขวา) ดร. ชฏามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. / ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำนวยการ สวทช. / ศ.ดร. โยชิโนะ มิชิมะ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว / ศ. ดร. มาโกโตะ อันโดะ รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.เพิ่ง ลงนามร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ จ. ปทุมธานี เพื่อจัดตั้งสำนักงานโตเกียวเทคประจำประเทศไทย (Tokyo Tech ANNEX) ครั้งแรกขึ้นในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย โดยมุ่งให้เกิดการวิจัยระหว่างภาคอุตสาหกรรมชั้นนำและสถาบันศึกษาพร้อมเดินหน้าสร้างคนสร้างกำลัง และเป็นศูนย์กลางพัฒนาการศึกษาและการวิจัยร่วมกัน

ดร. ณรงค์ กล่าวว่า สวทช. ได้พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) หรือโตเกียวเทค ดำเนินโครงการ TAIST- Tokyo Tech มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 11 ปี ซึ่งเป็นโครงการทุนการศึกษาเพื่อผลิตวิศวกรและนักวิจัยในระดับโลก ประกอบด้วยหลักสูตรสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและองค์กรวิจัยต่างๆ ซึ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีวัสดุและเคมีภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีพ สิ่งแวดล้อมและสังคม

ในปี 2561 นี้ สวทช. และโตเกียวเทค มีการขยายความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างบุคคลากรรองรับภาคอุตสาหกรรรมให้มากขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกับบริษัทต่างชาติ และสถาบันวิจัยต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วยการจัดตั้งสำนักงานโตเกียวเทคประจำประเทศไทย หรือ Tokyo Tech ANNEX ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย โดยกำหนดเปิดสำนักงาน ANNEX ภายในเดือนมีนาคม 2561 พร้อมทั้งตั้งเป้าให้เป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ติด 1 ใน 10 ของโลกภายในปี 2573

ศาสตราจารย์ ดร. โยชิโนะ มิชิมะ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว กล่าวถึงสาเหตุที่เลือกมาจัดสำนักงานที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยว่า ทางสถาบันและสวทช.ได้มีความร่วมมือในการให้ทุนการศึกษาและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิจัยมายาวนานตั้งแต่ปี 2550 และก้าวต่อไปคือต้องการมุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรมชั้นนำและสถาบันการศึกษายิ่งขึ้นไป ทั้งนี้โตเกียวเทคมีแผนจะจัดตั้งสำนักงาน ANNEX ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก 6 ประเทศทั่วโลก ทั้งในภูมิภาคเอเชีย สหรัฐอเมริกาและยุโรปภายในปี 2573

ด้าน ศาตราจารย์ ดร. คาซูยะ มาสึ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว กล่าวเสริมว่า ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง โตเกียวเทคและ สวทช. ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่

1) ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสากรรมและมหาวิทยาลัย โดยจะทำการส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันกับบริษัทต่างชาติ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย พร้อมสำรวจความต้องการจองภาคอุตสาหกรรม วางแผนทางเทคนิคและให้คำปรึกษาด้านเทคนิค

2) ด้านการศึกษา โดยจะดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่น พร้อมใช้สำนักงาน ANNEX เป็นพื้นที่ในการสร้างพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคและสถาบันวิจัย รวมถึงผู้ประกอบการและรูปแบบการศึกษาและสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคโดยใช้การศึกษาและสหกิจศึกษา

3) ด้านการวิจัย โดยจะส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันกับนานาชาติผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นในระดับปริญญาเอก และทำการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะยาวผ่านโครงการแลกเปลี่ยนในหน่วยวิจัยบองนักศึกษาปริญญาเอก

4) ด้านกระบวนการจัดหาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะจัดหาข้อมูลที่เหมาะสมและผลงานที่นำสมัยทางการศึกษา ผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จและเครื่องมือวิจัยสำหรับผูเชี่ยวชาญ รวมถึงจัดหาข้อมูลที่มีความสำคัญและกลยุทย์ในขั้นตอนพื้นฐาน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลสมัยใหม่และความเคลื่อนไหวทางเทคนิคในประเทศและภูมิภาคเพื่อสะท้อนให้เกิดแผนการในอนาคตของโตเกียวเทค
กำลังโหลดความคิดเห็น...