xs
xsm
sm
md
lg

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง'เจิมศักดิ์'นั่ง ปธ.กก.นโยบายไทยพีบีเอส
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง'เจิมศักดิ์'นั่ง ปธ.กก.นโยบายไทยพีบีเอส
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยโดยที่พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 บัญญัติให้คณะกรรม
 

ทันเหตุการณ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง‘วิชัย‘เป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน‘ระวี’
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง‘วิชัย‘เป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน‘ระวี’
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ความว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
 

ทันเหตุการณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบ กกต.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2563
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบ กกต.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2563
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2563 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้พรรคการเมืองดำเนินการเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป
 

ทันเหตุการณ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอิเล็กทรอนิกส์
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอิเล็กทรอนิกส์
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการ หรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ความว่าเนื่องจากในปัจจุบันมีวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอ
 

ทันเหตุการณ์

โปรดเกล้าฯ ขรก.ตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชฯ
โปรดเกล้าฯ ขรก.ตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชฯ
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุว่าตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย ศรีแสงท
 

ทันเหตุการณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง รมว.อว.แต่งตั้ง ดวงฤทธิ์ เป็นเลขาฯ - อ.จักษ์ เป็นที่ปรึกษา
ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง รมว.อว.แต่งตั้ง ดวงฤทธิ์ เป็นเลขาฯ - อ.จักษ์ เป็นที่ปรึกษา
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 153/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระ
 

ทันเหตุการณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและลงโทษรอง อสส.
ราชกิจจาฯ เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและลงโทษรอง อสส.
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสำหรับรองอัยการสูงสุด พ.ศ.2563 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัย
 

ทันเหตุการณ์

โปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์ "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"
โปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์ "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"
 
วันนี้ (2 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา มีรายละเอียดระบุว่าโ
 

การเมือง

สะพัด ! "ปรีดี" ลาออก ปมขัดแย้งแต่งตั้งอธิบดีกรมสรรพสามิต - "ประวิตร" ตั้งวงถกเครียด
สะพัด ! "ปรีดี" ลาออก ปมขัดแย้งแต่งตั้งอธิบดีกรมสรรพสามิต - "ประวิตร" ตั้งวงถกเครียด
 
สะพัด ! ปรีดี ลาออก ปมขัดแย้งแต่งตั้งอธิบดีกรมสรรพสามิต เหตุเอกชนรายใหญ่ฝาก รมช.คลัง ช่วยผลักดัน ผอ.สคร. ขึ้นแทน แม้สุดท้าย ครม.ยอมถอย แต่ก็ไม่สามารถรั้ง รมว.คลังไว้ได้ ด้าน ประวิตร ยืนคุยเครียด 3 รมต.พลังประชารัฐ หลังประชุม ค
 

การเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ"ปรีดี"ลาออก พ้นตำแหน่ง รมว.คลังตั้งแต่ 2 ก.ย.
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ"ปรีดี"ลาออก พ้นตำแหน่ง รมว.คลังตั้งแต่ 2 ก.ย.
 
วันที่ 1 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ความว่าด้วย นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน
 

ทันเหตุการณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นหน้าที่ราชองครักษ์ 117 นาย
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นหน้าที่ราชองครักษ์ 117 นาย
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใ
 

ทันเหตุการณ์

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ “ร.ท.เสนอ โล่ห์คำ-น.ท.จีระเดช สังสนา”
โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ “ร.ท.เสนอ โล่ห์คำ-น.ท.จีระเดช สังสนา”
 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ร.ท.เสนอ โล่ห์คำ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และ น.ท.จีระเดช สังสนา กระทำผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ
 

การเมือง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ “พ.ต.ฤทัต สิงห์ป้อม”พร้อมเรียกคืนเครื่องราชฯ กระทำผิดหนีราชการทหาร
โปรดเกล้าฯ ถอดยศ “พ.ต.ฤทัต สิงห์ป้อม”พร้อมเรียกคืนเครื่องราชฯ กระทำผิดหนีราชการทหาร
 
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร พ.ต.ฤทัต สิงห์ป้อม ผู้ช่วยนายทหารปฏิบัติการข่าว กองทัพภาคที่ 4 พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ
 

การเมือง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร'พ.ต.ฤทัต สิงห์ป้อม'
โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร'พ.ต.ฤทัต สิงห์ป้อม'
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความตอนหนึ่งว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พันตรี ฤทัต สิงห์ป้อม นายท
 

ทันเหตุการณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพ
 

ทันเหตุการณ์

ราชกิจจาฯ ประกาศถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหาร 3 ราย
ราชกิจจาฯ ประกาศถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหาร 3 ราย
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร
 

ทันเหตุการณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง "บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์" เป็นตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง "บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์" เป็นตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโ
 

ทันเหตุการณ์

มีผลแล้ววันนี้ ค่าปรับจราจรใหม่ 155 ข้อหา ปรับสูงสุด 1 พันบาท
มีผลแล้ววันนี้ ค่าปรับจราจรใหม่ 155 ข้อหา ปรับสูงสุด 1 พันบาท
 
MGR Online - ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดค่าปรับจราจรใหม่ ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ 155 ข้อหา โทษปรับสูงสุด 1 พันบาท น้อยสุด 2 ร้อยบาท วันนี้(26 ส.ค.)มีรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศส
 

อาชญากรรม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ "ใบสั่งจราจร" แบบใหม่ มีผลบังคับใช้ 1 พ.ย.นี้
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ "ใบสั่งจราจร" แบบใหม่ มีผลบังคับใช้ 1 พ.ย.นี้
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563 โดยที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดให้แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร ต้องเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติประกาศก
 

ทันเหตุการณ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย ขรก.มหาดไทย 36 ราย "บุญธรรม เลิศสุขีเกษม"นั่งอธิบดี ปภ.
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย ขรก.มหาดไทย 36 ราย "บุญธรรม เลิศสุขีเกษม"นั่งอธิบดี ปภ.
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหา
 

ทันเหตุการณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้ว่าฯ ธปท. มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.63
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้ว่าฯ ธปท. มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.63
 
วานนี้ (24 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการธนาคารแห่
 

ทันเหตุการณ์

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่องแต่งตั้ง กรรมาธิการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันนี้ (20 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนส
 

การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตําแหน่งที่ว่างเนื่องจาก พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสาม
 

ทันเหตุการณ์

ประกาศ ก.แรงงาน ลักษณะอันตราย-เจ็บป่วย ที่นายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม
ประกาศ ก.แรงงาน ลักษณะอันตราย-เจ็บป่วย ที่นายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่คณะกรรมการการแพทย์จะพิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยเป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่คณะก
 

ทันเหตุการณ์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปลดนามสกุลดัง"วงษ์สุวรรณ"พ้นจากบุคคลล้มละลาย
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปลดนามสกุลดัง"วงษ์สุวรรณ"พ้นจากบุคคลล้มละลาย
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลาย ซึ่งเป็นนามสกุลดัง วงษ์สุวรรณ พ้นจากบุคคลล้มละลาย โดยมีเนื้อหาดังนี้ ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๙ มิ
 

ทันเหตุการณ์

ศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์ "สงกรานต์"สามี"แหม่ม คัทลียา"
ศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์ "สงกรานต์"สามี"แหม่ม คัทลียา"
 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด “ชาร์เตอร์เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์” พร้อมด้วย“สงกรานต์ กระจ่างเนตร์” สามี“แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช” พบเปลี่ยนชีวิตมาทำ“สิรินทร์ฟาร์ม” บนที่ดิน 30 ไร่ และรีสอร์ตหรูบนเกาะกระดาน
 

ผู้จัดการรายวัน

ศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด "สงกรานต์ กระจ่างเนตร์"  สามี "คัทลียา แมคอินทอช"
ศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด "สงกรานต์ กระจ่างเนตร์" สามี "คัทลียา แมคอินทอช"
 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ชาร์เตอร์เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร้อมด้วย สงกรานต์ กระจ่างเนตร์ สามี แหม่ม คัทลิยา แมคอินทอช พบเปลี่ยนชีวิตมาทำ สิรินทร์ฟาร์ม บนที่ดิน 30 ไร่ และรีสอร์ทหรูบนเกาะกระด
 

Online Section

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ 2563
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ 2563
 
วันนี้ (14 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เนื่องใ
 

ทันเหตุการณ์

โปรดเกล้าฯ "ปิยะพันธ์ ปิงเมือง" เป็นรองเลขาธิการ ปปง.
โปรดเกล้าฯ "ปิยะพันธ์ ปิงเมือง" เป็นรองเลขาธิการ ปปง.
 
MGR Online - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งปิยะพันธ์ ปิงเมือง เป็นรองเลขาธิการ ปปง.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแ
 

อาชญากรรม

โปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ 11 เขต 1 อำเภอ
โปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ 11 เขต 1 อำเภอ
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระปร
 

ทันเหตุการณ์

โปรดเกล้าฯปรับครม.ตู่2/2 “สุพัฒนพงษ์”ควบรองนายกฯ
โปรดเกล้าฯปรับครม.ตู่2/2 “สุพัฒนพงษ์”ควบรองนายกฯ
 
โปรดเกล้าฯ ปรับครม.ใหม่ ดอน รมว.ต่างประเทศ ได้ควบรองนายกฯอีกตำแหน่ง “สุพัฒนพงษ์” รองนายกฯ ควบพลังงาน “ปรีดี” คุมคลัง “อนุชา” สำนักนายกฯ “เอนก” อุดมศึกษาฯ “สุชาติ” แรงงาน “นฤมล” ช่วย เผย “ครม.ตู่ 2/2” เตรียมถ่ายรูปร่วมกันก่อนประ
 

ผู้จัดการรายวัน

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ​ยกเลิก "ตำรวจมหาดเล็ก 904" ตั้ง​หน่วยใหม่​ "กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ"
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ​ยกเลิก "ตำรวจมหาดเล็ก 904" ตั้ง​หน่วยใหม่​ "กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ"
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 ยกเลิก ตำรวจมหาดเล็ก 904 ตั้ง#8203;หน่วยใหม่#8203; กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ เพิ่มภารกิจพิเศษ#8203; รอบเขตพระ
 

การเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่การกำหนดหน่วยงาน-เขตอำนาจรับผิดชอบของส่วนราชการ
ราชกิจจาฯ เผยแพร่การกำหนดหน่วยงาน-เขตอำนาจรับผิดชอบของส่วนราชการ
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2563 ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันท
 

ทันเหตุการณ์

ดีอีเอส คลอดประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ดีอีเอส คลอดประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 
กระทรวงดิจิทัลฯ เผยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กำหนดมาตรการให้ “ผู้ควบคุมข้อมู
 

Cyber BIZ

ราชกิจจาฯ ประกาศสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ
ราชกิจจาฯ ประกาศสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนที่ 1/2563 เรื่องสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ ระบุว่า ตามที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เลขทะเบียนที่ สรร. 35 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 89 ถน
 

ทันเหตุการณ์