xs
xsm
sm
md
lg

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ห่วงเด็กไทย 1.3 ล้านคน หลุดระบบการศึกษา-ไร้งานทำ เสี่ยงซึมเศร้าสูง
ห่วงเด็กไทย 1.3 ล้านคน หลุดระบบการศึกษา-ไร้งานทำ เสี่ยงซึมเศร้าสูง
 
สสส.ห่วงเยาวชนไทยกลุ่มเปราะบาง 1.3 ล้านคน หลุดจากระบบการศึกษา-ไร้งานทำ เสี่ยงซึมเศร้าสูง 44 เปอร์เซนต์ สสส. จัดกิจกรรม ThaiHealth Youth Solutions ครั้งแรก ฟังเสียง-โชว์พลังเด็กชายขอบเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ หนุนสร้างศักยภาพให้พร้อมลุยแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ เพียงให้โอกาส ส
 

การเมือง

กสศ.ลุยลดเหลื่อมการศึกษานอกระบบ นำร่องทดลองพัฒนาทักษะแรงงานด้อยโอกาส
กสศ.ลุยลดเหลื่อมการศึกษานอกระบบ นำร่องทดลองพัฒนาทักษะแรงงานด้อยโอกาส
 
กสศ.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบทดลองพัฒนาทักษะแรงงาน ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ระบุขาดทักษะแรงงาน รายได้ต่ำ ย้ำกสศ.ลดเหลื่อมล้ำการศึกษานอกระบบด้วย พร้อมถอดโมเดล ILO เชื่อมชุมชนสร้างโอกาสพัฒนาฝีมือแรงงาน
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

แม้ ‘ประมงไทย’ จะหลุดพ้น ‘เทียร์ 3’ แต่เอกชนยังคงให้ความสำคัญต่อ ‘สิทธิแรงงาน’
แม้ ‘ประมงไทย’ จะหลุดพ้น ‘เทียร์ 3’ แต่เอกชนยังคงให้ความสำคัญต่อ ‘สิทธิแรงงาน’
 
จากกรณีประเทศไทยได้ดำเนินแก้ไขปัญหาประมงไทย หลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนจาก IUU เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขที่ IUU ได้กำหนดเงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิแรงงานประมง จนสามารถเป็นที่ยอมรับกันในระดับหนึ่ง
 

ภาคใต้