xs
xsm
sm
md
lg

องค์กรคาร์บอนต่ำ

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและกิจกรรม “Carbon Neutral” ร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและกิจกรรม “Carbon Neutral” ร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าตามเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่องในหลายกิจกรรมสู่การเป็น “องค์กรคาร์บอนต่ำ” เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลงตามเป้าหมาย 25% ในปี 2568
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อบก.ส่งเสริม ซีพีเอฟ เดินหน้าสู่ "องค์กรคาร์บอนต่ำ"
อบก.ส่งเสริม ซีพีเอฟ เดินหน้าสู่ "องค์กรคาร์บอนต่ำ"
 
ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการ องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญขององค์กรฯ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและค
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ