xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรี

ร.๕ สอนลูก เกิดเป็นกษัตริย์อย่าถือว่ามีบุญ แต่มีกรรม! เทียมแอกเทียมไถ ทำงานหนัก!!
ร.๕ สอนลูก เกิดเป็นกษัตริย์อย่าถือว่ามีบุญ แต่มีกรรม! เทียมแอกเทียมไถ ทำงานหนัก!!
 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นยุคสมัยที่ประเทศไทยต้องเผชิญภัยของลัทธิล่าอาณานิคมอย่างหนัก แนวทางแก้ปัญหาของชาติยามนั้นจึงต้องวางเป้าหมายที่จะต้องพาชาติให้รอดปลอดภัยเป็นสำคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆในสังคมไทย
 

Online Section

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นำเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นำเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีข้าราชการและ
 

ทันเหตุการณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.ตาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.ตาก
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดตาก ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภ
 

ทันเหตุการณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห่วงใยราษฎร มอบถุงพระราชทาน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบวาตภัตในจังหวัดสกลนคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห่วงใยราษฎร มอบถุงพระราชทาน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบวาตภัตในจังหวัดสกลนคร
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่อ
 

Online Section

ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบผู้ประสบวาตภัย จ.สกลนคร
ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบผู้ประสบวาตภัย จ.สกลนคร
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุ
 

ทันเหตุการณ์

โปรดเกล้าฯ “องคมนตรี” ปฏิบัติภารกิจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน พื้นที่ จ.นราธิวาส
โปรดเกล้าฯ “องคมนตรี” ปฏิบัติภารกิจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน พื้นที่ จ.นราธิวาส
 
นราธิวาส - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใต้ อัญเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ อส.ทพ.ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ควา
 

ภาคใต้

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบที่ปัตตานี
องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบที่ปัตตานี
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ความมั่นคง
 

ภาคใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบ อส.ที่บาดเจ็บเหตุไฟใต้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบ อส.ที่บาดเจ็บเหตุไฟใต้
 
วันนี้ (13 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี กองช่าง พลลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่ 4513 และ อาส
 

ทันเหตุการณ์

ราชกิจจาฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ“พิทักษ์ เริ่มก่อกุล”ผู้พิพากษา
ราชกิจจาฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ“พิทักษ์ เริ่มก่อกุล”ผู้พิพากษา
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีเนื้อหาใจความว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายพิทักษ์ เริ่มก่อกุล ดำรงตำแหน่งผู้พิ
 

ทันเหตุการณ์

ร.๑๐เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคล  พระราชทานเครื่องราชฯทูลกระหม่อมฯ
ร.๑๐เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคล พระราชทานเครื่องราชฯทูลกระหม่อมฯ
 
ในหลวง-พระบรมราชินี เสด็จฯไปพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระโคเพิ่ม-พูล กินข้าวเปลือก-น้ำ-หญ้า พยากรณ์ธัญญาหารผลาหาญสมบูรณ์ น้ำท่าเพียงพอต่อการเพาะปลูก ประชาชนแห่เข้าร่วมพิธีคึกคัก รับเมล็ดพันธุ์เสริมศิริมงคลทั่วถึง พร้อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ร.๑๐ ชั้นที่ 1 เชิดชูพระเกียรติยศ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา” และพระราชทานแก่ “พล.อ.เปรม” ด้วย
 

ผู้จัดการรายวัน

โหร คมช.ทำนาย"บิ๊กตู่"ยังเป็นนายกฯ ต่ออีกสมัย รบ.ชุดใหม่ดัน ศก.ดีขึ้น
โหร คมช.ทำนาย"บิ๊กตู่"ยังเป็นนายกฯ ต่ออีกสมัย รบ.ชุดใหม่ดัน ศก.ดีขึ้น
 
นายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เจ้าสำนักสุขิโต จ.เชียงใหม่ หรือฉายาโหร คมช. กล่าวว่า จากภาพนิมิตร หลวงปู่เกวาลัน แห่งเทือกเขาหิมาลัย ฉายภาพถึงรัฐบาลใหม่ จะได้เห็นหน้าตาเดือนมิถุนายนนี้ จะจัดตั้งเสร็จสิ้นโดยยอมรับได้มาจากเสียงประชาชนผ่
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวล ทรงขอให้ความพร้อมเพรียงวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดี พสกนิกรเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง
ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวล ทรงขอให้ความพร้อมเพรียงวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดี พสกนิกรเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง
 
วันนี้ (6 พ.ค.2562) เวลา 16.54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญ
 

ทันเหตุการณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
 
วันนี้ (5 พ.ค.) เมื่อเวลา 09.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ จากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร ไปในพระราช
 

Online Section

ในหลวงเสด็จฯ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
ในหลวงเสด็จฯ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
 
วันนี้ (5 พ.ค.62) เวลา 09.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ จากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร ไปในพระราชพิธ
 

ทันเหตุการณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัส เชิญชวนชาวไทยยึดประโยชน์-ความมั่นคงชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัส เชิญชวนชาวไทยยึดประโยชน์-ความมั่นคงชาติ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี บุคคลสำคัญเฝ้าฯ หลังทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันนี้ (4 พ.ค.) ความว่า..ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาอยู่ในท่ามกลางมหาส
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับน้ำอภิเษก 8 ทิศ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับน้ำอภิเษก 8 ทิศ
 
เวลา 10.39 น. วันนี้ (4 พ.ค.62) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมาน ทรงพระดำเนินไปพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับบนพระที่นั่
 

ทันเหตุการณ์

8 พระที่นั่งสำคัญใน “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐”
8 พระที่นั่งสำคัญใน “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐”
 
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีสถานที่สำคัญซึ่งใช้ประกอบพระราชพิธีหลายจุด โดยเฉพาะภายในหมู่พระมหามณเฑียร ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งใช้เป็นพระราชพิธีมณฑลสำหรับประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีสำคัญอื่นๆ ในพระมหากษัตริย์
 

ท่องเที่ยว

พระราชทานเพลิงศพ “ร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุล” ผู้ก่อตั้ง “บมจ.หาดทิพย์” ครอบครัวสุดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานเพลิงศพ “ร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุล” ผู้ก่อตั้ง “บมจ.หาดทิพย์” ครอบครัวสุดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ครอบครัวรัตตกุล สุดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ “ในหลวง” พระราชทานเพลิงศพแก่ “ร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุล” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิง ขณะที่สมเด็จพระสังฆราช เ
 

ภาคใต้

ข่าวปนคน คนปนข่าว
ข่าวปนคน คนปนข่าว
 
ลือกันหนาหู ดร.กบ “อำพน กิตติอำพน”นายกฯคนกลาง แก้ปัญหา“การเมืองเดดล็อก”ถ้า ลุงตู่ไม่ได้ไปต่อ ย้อนดูโปรไฟล์ข้าราชการมืออาชีพ ผ่าน 7 รัฐบาล 7 นายกฯ สังคมเครือข่ายออนไลน์แชร์กันหนักมาก หาก“การเมืองเดดล็อก”ถ้า ลุงตู่ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ไปต่อไม่ได้ นายกรัฐมนตรีคนกลาง ที่จะมาเป็นความหวังของประเทศได้ คือ ดร.กบ อำพน กิตติอำพน
 

ผู้จัดการรายวัน

โปรดเกล้าฯ สถาปนา "พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา" เป็นสมเด็จพระราชินี
โปรดเกล้าฯ สถาปนา "พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา" เป็นสมเด็จพระราชินี
 
วันนี้ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.32 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้อง ว.ป.ร. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ในการสถาปนาสมเด็จพระราชิ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานช่วยโรงเรียนหนองบัวน้อยที่ประสบเหตุอัคคีภัย
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานช่วยโรงเรียนหนองบัวน้อยที่ประสบเหตุอัคคีภัย
 
วันนี้ (30 เม.ย.) พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญเงินพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ นักเรียน ครู โรงเรียนหนองบัวน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเกิดเหตุอัคคี
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญเงินพระราชทาน ช่วยเหลือแก่ นักเรียน ครู ร.ร. หนองบัวน้อย เหตุอัคคีภัย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญเงินพระราชทาน ช่วยเหลือแก่ นักเรียน ครู ร.ร. หนองบัวน้อย เหตุอัคคีภัย
 
องคมนตรี เชิญเงินพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ นักเรียน ครู โรงเรียนหนองบัวน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 

Online Section

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เงินพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ในจังหวัดนครนายก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เงินพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ในจังหวัดนครนายก
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญเงินพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยทุกปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและรับน้ำรอการระบายออกสู่แม่น้ำนครนายก
 

Online Section

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.แพร่
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.แพร่
 
เมื่อเวลา 08.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยอง
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบวาตภัย จ.ศรีสะเกษ
ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบวาตภัย จ.ศรีสะเกษ
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเหตุวาตภัยในจังหวัดขอนแก่น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเหตุวาตภัยในจังหวัดขอนแก่น
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบ
 

Online Section

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเหตุวาตภัยในจังหวัดศรีสะเกษ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเหตุวาตภัยในจังหวัดศรีสะเกษ
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบ
 

Online Section

ในหลวงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น
ในหลวงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น รวม 571 ช
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบราษฎรประสบวาตภัย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบราษฎรประสบวาตภัย
 
วันนี้ (26 เม.ย.62) เวลา 08.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนไทย เสร็จแล้ว ท
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบ ปชช. ประสบเหตุวาตภัย โครช
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบ ปชช. ประสบเหตุวาตภัย โครช
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
 

Online Section

"เทพไท" ให้จับตา 9 พ.ค.ไม่รับรองส.ส. เลือกตั้งอาจโมฆะ ย้ำทางออกรบ.ปรองดอง
"เทพไท" ให้จับตา 9 พ.ค.ไม่รับรองส.ส. เลือกตั้งอาจโมฆะ ย้ำทางออกรบ.ปรองดอง
 
ว่าที่สส.เมืองคอน โชว์วิเคราะห์การเมือง แนะจับตา หลัง #8234;9 พ.ค.#8236;หากกกต.ไม่รับรองส.ส. 95 % อาจถูกศาลรธน.ตีความเลือกตั้งโมฆะ ย้ำรบ.ปรองดองแห่งชาติคือทางออก เผยมีเสนอชื่อนายกคนกลางเพิ่ม ไพบูลย์-ดร.กบ-อดีตปลัด ยธ. ยัน บิ๊กตู่ ไม่ได้
 

การเมือง

องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว
องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว
 
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงาน การบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่าง
 

ทันเหตุการณ์

ประกาศเลิก ส.มูลนิธิ“ป๋า”  คนสนิทแจงขั้นตอนปกติ
ประกาศเลิก ส.มูลนิธิ“ป๋า” คนสนิทแจงขั้นตอนปกติ
 
นายทหารคนสนิทป๋าเปรม แจงกรณี ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกสมาคมมูลนิธิ พลเอกเปรม ที่ จ.สงขลา เป็นเรื่องปกติหลังหมดภาระหน้าที่ เผยมีราว 30 มูลนิธิ พลเปรม ของรร.-องค์กรต่างๆ สามารถดำเนินการได้เองแล้ว จึงยกเลิกสมาคมฯ ย้ำไม่เกี่ยวมูลนิธิรัฐบุรุษ
 

ผู้จัดการรายวัน

อพวช.ยินดีมีส่วนส่งเสริม “สะเต็มศึกษา” ให้เยาวชนชายแดนใต้
อพวช.ยินดีมีส่วนส่งเสริม “สะเต็มศึกษา” ให้เยาวชนชายแดนใต้
 
เยาวชนชายแดนภาคใต้ 310 คน และครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมอำลาในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”รุ่นที่ 35 สะท้อนภาพการร่วมสร้างความสมานฉันท์ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีปิด ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 

วิทยาศาสตร์

ร.10 ทรงห่วงใยเกษตรกรช่วงฤดูแล้ง พร้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงให้ยึดเป็นแนวทาง
ร.10 ทรงห่วงใยเกษตรกรช่วงฤดูแล้ง พร้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงให้ยึดเป็นแนวทาง
 
วันนี้ (25 เม.ย.) เวลา 13.00 น. พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี  ลงพื้นที่พระราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย ต.บ้านใหม่ อ
 

ทันเหตุการณ์

ปตท.  ร่วมกับ  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  และ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศูนย์ดูแลสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive Healthcare Unit)  ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น
ปตท. ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศูนย์ดูแลสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive Healthcare Unit) ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น
 
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10
 

Green Innovation & SD

นายทหารคนสนิทแจงเหตุยกเลิก“สมาคมมูลนิธิพลเอกเปรม”
นายทหารคนสนิทแจงเหตุยกเลิก“สมาคมมูลนิธิพลเอกเปรม”
 
พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์ นายทหารคนสนิทของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ กล่าวถึงกรณีราชกิจจานุเบกษาลงประกาศยกเลิก สมาคมมูลนิธิ” พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”ว่า ไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติ เมื่อสมาคม ไม่ได้มีการดำเนินการแล้ว ก็
 

ทันเหตุการณ์

ตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะในปั๊มน้ำมันปตท.
ตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะในปั๊มน้ำมันปตท.
 
ปตท. ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศูนย์ดูแลสุขภาพอัจฉริยะในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสพระราชพิธีบ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

“พี่ ป้า น้า อา” วัฒนธรรมอันอบอุ่นในความเป็นไทย! แม้กษัตริย์ประชาธิปไตยยังทรงนับญาติกับราษฎร!!
“พี่ ป้า น้า อา” วัฒนธรรมอันอบอุ่นในความเป็นไทย! แม้กษัตริย์ประชาธิปไตยยังทรงนับญาติกับราษฎร!!
 
พี่ ป้า น้า อา ตลอดจนถึง ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นคำที่อบอุ่นและมหัศจรรย์ยิ่งในความเป็นไทย เมื่อเราเอ่ยเรียกหรือถูกเรียก พลันก็จะเกิดความรักใคร่สนิทสนมกันขึ้นมาทันที แม้จะเป็นคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนก็ตาม ทั้งนี้ก็เพราะเป็นวัฒนธรรมท
 

Online Section

"ป๋าเปรม"ให้กำลังใจ ป.ป.ช.ปฏิบัติหน้าที่ดีให้ดี ขอให้ทำดีและรักษาความดี
"ป๋าเปรม"ให้กำลังใจ ป.ป.ช.ปฏิบัติหน้าที่ดีให้ดี ขอให้ทำดีและรักษาความดี
 
เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมด้วยนายณรงค์ รัฐอมฤต นายวิทยา อาคมพิทักษ์ นายปรีชา เลิศกมลมาศ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง น.ส.สุภา ปิยะจิตติ นางสุวณา ส
 

ทันเหตุการณ์

โปรดเกล้าฯ ให้"อนันต์ อุดมปัญญาวิทย์"พ้น ขรก.ตุลาการ-เรียกคืนเครื่องราชฯ
โปรดเกล้าฯ ให้"อนันต์ อุดมปัญญาวิทย์"พ้น ขรก.ตุลาการ-เรียกคืนเครื่องราชฯ
 
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุเนื้อหาว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนันต์ อุดมปัญญาวิ
 

ทันเหตุการณ์