xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ

'บ้านปู' ยื่นแบบไฟลิ่ง เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป
'บ้านปู' ยื่นแบบไฟลิ่ง เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป
 
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปในวงเงิน 4 พันล้านบาทและส่วนสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 2 พันล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6 พันล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินและสร้างเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว รองรับกับการขยายตัวของธุรกิจ ทั้งนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนนี้ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้ง ในระดับ “A-” ขณะที่อันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” (เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) กำหนดอัตราผลตอบแทน 5 ปีแรก 5.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน คาดว่าจะเสนอขายได้ปลายเดือนเมษายน 2563
 

หุ้น