xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร.10 ทรงส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์
ร.10 ทรงส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์
 
วันนี้ 9 ส.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2563ฯพณฯ นางฮะลีมะฮ์ ย
 

ทันเหตุการณ์

อดีตข้าราชการครูวัย 75 ปี ปั้นจักรยานภาคใต้สู้แม่น้ำโขง1,900 กิโลเมตร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อดีตข้าราชการครูวัย 75 ปี ปั้นจักรยานภาคใต้สู้แม่น้ำโขง1,900 กิโลเมตร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
เพชรบุรี - อดีตข้าราชการครูวัย 75 ปี ปั้นจักรยานคู่ใจจากภาคใต้สู้แม่น้ำโขง ระยะทาง 1,900 กิโลเมตร เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 63
 

ภูมิภาค

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย จ.อุตรดิตถ์
ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย จ.อุตรดิตถ์
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

Online Section

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุตรดิตถ์
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุตรดิตถ์
 
วันนี้ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบผู้ประสบอุทกภัยในเชียงราย
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบผู้ประสบอุทกภัยในเชียงราย
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบเหตุ อุทกภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเ
 

Online Section

ครอบครัว “ป้องสา” ปีติ ในหลวง – พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พวงมาลาวางหน้าหีบศพ “ น้องเกื้อ”
ครอบครัว “ป้องสา” ปีติ ในหลวง – พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พวงมาลาวางหน้าหีบศพ “ น้องเกื้อ”
 
กาญจนบุรี - ครอบครัว “ป้องสา”ปลื้มปีติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯกาญจนบุรี เป็นผู้แทนอัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพ น้องเกื้อ หน.ชุดลาดตระเวน อช.เขาแหลม
 

ภูมิภาค

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9-10
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9-10
 
วันนี้ (7 ส.ค.63) วลา 10.00 น. พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 อ.บา
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังปธน.แห่งสาธารณรัฐเลบานอน กรณีเหตุระเบิดท่าเรือกรุงเบรุต
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังปธน.แห่งสาธารณรัฐเลบานอน กรณีเหตุระเบิดท่าเรือกรุงเบรุต
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเลบานอน กรณีเกิดเหตุระเบิดใกล้กับท่าเรือกรุงเบรุต
 

Online Section

ร.10 โปรดเกล้าให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.รัฐโกตดิวัวร์ ในโอกาสวันเอกราช
ร.10 โปรดเกล้าให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.รัฐโกตดิวัวร์ ในโอกาสวันเอกราช
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม 2563ฯพณฯ นายอะลัสซาน วาตาราประธาน
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยยัง ปธน.เลบานอนต่อเหตุระเบิดในเบรุต
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยยัง ปธน.เลบานอนต่อเหตุระเบิดในเบรุต
 
วันนี้ (7 ส.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเลบานอน กรณีเกิดเหตุระเบิดใกล้กับท่าเรือกรุงเบรุต สาธารณรัฐเลบานอน เมื่อวันท
 

ทันเหตุการณ์

“ผู้ช่วย รมต.” ร้องถอด “อานนท์” พ้นทนาย เหตุปราศรัยหมิ่นสถาบันฯ ยันเคลื่อนไหวส่วนตัว-ไม่เกี่ยวรัฐบาล
“ผู้ช่วย รมต.” ร้องถอด “อานนท์” พ้นทนาย เหตุปราศรัยหมิ่นสถาบันฯ ยันเคลื่อนไหวส่วนตัว-ไม่เกี่ยวรัฐบาล
 
“อภิวัฒน์” ผช.รมต.ลุยร้องถอด “อานนท์” พ้นทนาย เหตุปราศรัยหมิ่นสถาบันฯ ยันเคลื่อนไหวส่วนตัว ปัดรับใบสั่ง รบ.ปิดปากม็อบ ฝากเยาวชนมีสติไม่เป็นเครื่องมือใคร “อุปนายกฯ” เร่งตั้ง กก.สอบ เล็งเชิญเจ้าตัวชี้แจง คาด 1-2 สัปดาห์ได้ข้อยุติ
 

การเมือง

"อนุทิน" บินด่วน "เกาะสมุย" ภารกิจชีวิต รับอวัยวะ ช่วยผู้ป่วย
"อนุทิน" บินด่วน "เกาะสมุย" ภารกิจชีวิต รับอวัยวะ ช่วยผู้ป่วย
 
รมว.สธ. ขับเครื่องบินส่วนตัว นำแพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเดินทางไปโรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อผ่าตัดนำหัวใจและไต ของผู้ป่วยซึ่งเสียชีวิต แต่อวัยวะยังใช้งานได้ และได้แสดงความจำนง
 

การเมือง

เปิดตัว “เขาใหญ่มาราธอน 63”รายได้ส่วนหนึ่งหนุนสร้างขวัญ จนท.ผู้พิทักษ์ผืนป่าทั่วประเทศ
เปิดตัว “เขาใหญ่มาราธอน 63”รายได้ส่วนหนึ่งหนุนสร้างขวัญ จนท.ผู้พิทักษ์ผืนป่าทั่วประเทศ
 
เชิญชวนร่วมการแข่งขัน “เขาใหญ่มาราธอน 2563 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563  ณ เส้นทางถนนธนะรัชต์ เขาใหญ่ หรือร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ เผยรายได้จากการจัดงานนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม และสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ผืนป่
 

Online Section

เชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จฯ ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จฯ ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
กทม. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 ส.ค. 2563
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

"สุชาติ"สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รมว.แรงงาน
"สุชาติ"สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รมว.แรงงาน
 
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ระบุว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการก
 

ทันเหตุการณ์

วัดประจำรัชกาล” คำที่เรียกขานกันไปเอง! กษัตริย์ที่ไม่เคยสร้างวัดก็มีวัดประจำรัชกาล!!
วัดประจำรัชกาล” คำที่เรียกขานกันไปเอง! กษัตริย์ที่ไม่เคยสร้างวัดก็มีวัดประจำรัชกาล!!
 
พระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ทรงมีวัดประจำรัชกาล แต่ก็ไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ประชาชนต่างเรียกขานกันไปเองด้วยเหตุต่างๆกัน เช่น เป็นวัดที่ทรงสร้าง วัดที่ทรงผูกพันให้ความสำคัญกับวัดนั้นเป็นพิเศษ หรือเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีร
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย จ.เลย
ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย จ.เลย
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลย ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทา
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัย จ.เลย
ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัย จ.เลย
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลย ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทา
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี จะเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในหลวง-พระราชินี จะเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่
 

Online Section

"ในหลวง-ราชินี" ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย ให้เปิดโรงครัวพระราชทาน
"ในหลวง-ราชินี" ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย ให้เปิดโรงครัวพระราชทาน
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐนมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า มีการประชุมทางไกลระหว่างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กับท่านราชเลขานุการในพระองค์ ได้นำเรียนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ
 

ทันเหตุการณ์

ร่วมกิจกรรมวันสุดท้าย! ที่บูธ กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ในงาน "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" ณ สนามหลวง
ร่วมกิจกรรมวันสุดท้าย! ที่บูธ กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ในงาน "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" ณ สนามหลวง
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กร
 

บันเทิง

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.สวิส ในโอกาสวันชาติ
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.สวิส ในโอกาสวันชาติ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2563ฯพณฯ นางซีมอเน็ตตา ซอมมารูกาประธานาธิบดีแ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.เบนิน ในโอกาสวันเอกราช
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.เบนิน ในโอกาสวันเอกราช
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2563ฯพณฯ นายปาทริส ตาลงประธานาธิบดีแห่งสาธา
 

ทันเหตุการณ์

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมชมนิทรรศการ“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี ศก.ฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้” วันสุดท้าย
กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมชมนิทรรศการ“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี ศก.ฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้” วันสุดท้าย
 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชิญร่วมชมนิทรรศการ“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้” วันสุดท้ายยังคงคึกคักประชาชนตบเท้าเข้าชมต่อเนื่อง
 

SMEs

ในหลวง โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนซอยตากสิน 14
ในหลวง โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนซอยตากสิน 14
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนซอยตากสิน 14 เขตธนบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่
 

Online Section

ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชน ซ.ตากสิน 14
ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชน ซ.ตากสิน 14
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนซอยตากสิน 14 เขตธนบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที
 

ทันเหตุการณ์

แบดมินตัน ชิงแชมป์ประเทศไทย คัดแบ็คจัด 2 รายการ ส.ค.นี้
แบดมินตัน ชิงแชมป์ประเทศไทย คัดแบ็คจัด 2 รายการ ส.ค.นี้
 
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า “หลังจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตันหลายรายการได้ถูกเลื่อนหรือยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 

กีฬา

นายกฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประจำปี 63
นายกฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประจำปี 63
 
วันนี้ (31 ก.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบพระราชอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารกรุงเทพ มาเป็นสักขีพยานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหาร กรุงเทพ ประจำป
 

ทันเหตุการณ์

จ.อุดรฯเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
จ.อุดรฯเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านชัยพร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานนำชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่า เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบ
 

ภูมิภาค

เซเลบต้องบินตามมากิน!เชฟดังมิชลิน2 ยึดศาสตร์ ร.๙ เปิดฟาร์มออแกนิค-ร้านไร้เมนูที่เชียงใหม่แห่งเดียวในไทย
เซเลบต้องบินตามมากิน!เชฟดังมิชลิน2 ยึดศาสตร์ ร.๙ เปิดฟาร์มออแกนิค-ร้านไร้เมนูที่เชียงใหม่แห่งเดียวในไทย
 
เชียงใหม่ – พร้อมกระหึ่มเมืองเชียงใหม่..“เชฟเจมส์ โนเบิล” เชฟระดับร้านมิชลิน 2 ดาวนำประสบการณ์ในวงการอาหารโลกนานกว่า 3 ทศวรรษ ปักหลักเปิดฟาร์ม-ร้าน Waiting for May ร้านอาหารออแกนิคไร้เมนูแห่งแรกแห่งเดียวในไทย 2 สิงหาฯนี้
 

ภูมิภาค

อธิบดีกรมส่งเสริมฯ คนพิการ ต้อนรับ “จุติ” เยี่ยมชมบูธให้กำลังใจคนพิการ   กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน"
อธิบดีกรมส่งเสริมฯ คนพิการ ต้อนรับ “จุติ” เยี่ยมชมบูธให้กำลังใจคนพิการ กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน"
 
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563จาก
 

บันเทิง

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย
 

Online Section

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก
 

Online Section

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย
 
วันนี้ 30 ก.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ซึ่งตรงกับวันที่
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล โอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล โอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก
 
วันนี้ 30 ก.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ซึ่งตรงก
 

ทันเหตุการณ์

ไทยเบฟ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไทยเบฟ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณประวิช สุขุม และ หม่อมหลวงรดีเทพ เทวกุล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร
 

ภูมิภาค