xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกฯ  นำ ครม. และผู้นำเหล่าทัพร่วมฝึกซ้อมซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารคฯ ในพื้นที่จริงครั้งที่ 2
นายกฯ นำ ครม. และผู้นำเหล่าทัพร่วมฝึกซ้อมซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารคฯ ในพื้นที่จริงครั้งที่ 2
 
วันนี้ (21 เม.ย.) เมื่อเวลา 16.37 น. คณะอนุกรรมฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถลมารค ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารคเสด็จเลียบพระนครในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 

Online Section

นายกฯ นำ ครม.-ผบ.เหล่าทัพ ร่วมฝึกซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารคฯ พื้นที่จริงครั้งที่ 2
นายกฯ นำ ครม.-ผบ.เหล่าทัพ ร่วมฝึกซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารคฯ พื้นที่จริงครั้งที่ 2
 
วันที่ 21 เม.ย.62 เวลา 16.37 น. คณะอนุกรรมฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถลมารค ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารคเสด็จเลียบพระนครในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศั
 

ทันเหตุการณ์

“๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
“๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
 
“๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี ใน รัชกาลที่ ๙ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช ส่วนรายไ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

“สมเด็จพระสังฆราชฯ”ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำถวายแด่ ร.10
“สมเด็จพระสังฆราชฯ”ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำถวายแด่ ร.10
 
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกลานวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติ ประจำวันจันทร์ อันเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นของเฉลิมพระขวั
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ร.10 พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาต ให้รัฐบาลจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยา
 

ทันเหตุการณ์

ครูอังกฤษศึกษาศาสตร์พระราชา คิดค้นการสอนรูปแบบใหม่นอกตำรา
ครูอังกฤษศึกษาศาสตร์พระราชา คิดค้นการสอนรูปแบบใหม่นอกตำรา
 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และมูลนิธิธรรมดี ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา จัดกิจกรรม “ตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช ศึกษาศาสตร์พระราชา อ่าวคุ้งกระเบน” เยือนถิ่นบูรพา ตามรอยประวัติศาสตร์ กราบสักการะพระเจ้าตากสินมหาราช เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โดยนำคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษกว่า 30 คน พร้อมคณะจิตอาสา ลงพื้นที่ 1 ใน 9 เส้นทางแหล่งเรียนรู้มีชีวิต ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เพื่อเรียนรู้ คิดค้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่นอกตำรา นำประสบการณ์จากกิจกรรมไปขยายผลกับเพื่อนครูและนักเรียน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
 

Green Innovation & SD

มท.เชิญน้ำอภิเษก 86 คนโทไปเก็บรักษาวัดพระแก้ว เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค.
มท.เชิญน้ำอภิเษก 86 คนโทไปเก็บรักษาวัดพระแก้ว เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค.
 
“อนุพงษ์” นำข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษก 86 คนโทออกจากวัดสุทัศเทพวราราม เพื่อไปเก็บรักษาวัดพระแก้ว สำหรับใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 

Online Section

มท.เชิญน้ำอภิเษก 86 คนโทไปเก็บรักษายังวัดพระแก้ว เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค.
มท.เชิญน้ำอภิเษก 86 คนโทไปเก็บรักษายังวัดพระแก้ว เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค.
 
วันนี้ (19 เม.ย.62) เวลา 06.19 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว
 

ทันเหตุการณ์

ทรงพระเจริญ..พระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานกระแสชมเชย-สิ่งของแก่ครอบครัววีรบุรุษไฟป่าเชียงราย
ทรงพระเจริญ..พระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานกระแสชมเชย-สิ่งของแก่ครอบครัววีรบุรุษไฟป่าเชียงราย
 
เชียงราย – สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ มีพระราชกระแสชมเชย-สิ่งของพระราชทาน แก่ครอบครัว 2 วีรบุรุษดับไฟป่าเชียงรายผู้เสียสละ พร้อมพระราชทานกระเป๋าจิตอาสาให้ชาวบ้านที่ร่วมดับไฟป่า-ทุนการศึกษา นร.สันติคีรี
 

ภูมิภาค

กองอำนวยการร่วมฯ พร้อมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ
กองอำนวยการร่วมฯ พร้อมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ
 
พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันนี้ (18 เม.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย การจราจร งานพระราช
 

ทันเหตุการณ์

"พรเพชร"นำตัวแทน 7 พรรคการเมืองดูความพร้อมห้องประชุมสภาชั่วคราว
"พรเพชร"นำตัวแทน 7 พรรคการเมืองดูความพร้อมห้องประชุมสภาชั่วคราว
 
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำตัวแทน 7 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย เสรีรวมไทย และชาติไทยพัฒนา ตรวจดูความพร้อมของห้องประชุมทีโอที อาคารสำนักงานใหญ่
 

ทันเหตุการณ์

ศปถ.สรุปสถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ภาพรวมสูญเสียลดลง
ศปถ.สรุปสถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ภาพรวมสูญเสียลดลง
 
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ว่า ปีนี้ทุกคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความห่วงใยให
 

ทันเหตุการณ์

ทุกจังหวัดเตรียมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ทุกจังหวัดเตรียมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการ คือ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โครงการฟื้นฟู
 

ทันเหตุการณ์

มท.เชิญน้ำอภิเษกจาก 108 แหล่งน้ำทั่วประเทศ มาปลุกเสกรวมที่วัดสุทัศน์ฯ
มท.เชิญน้ำอภิเษกจาก 108 แหล่งน้ำทั่วประเทศ มาปลุกเสกรวมที่วัดสุทัศน์ฯ
 
วันนี้ (18 เม.ย.) เมื่อเวลา 06.00 น.กระทรวงมหาดไทย(มท.) ได้เชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวารมหาวิหาร โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
 

Online Section

มท.เชิญน้ำอภิเษกจาก 108 แหล่งน้ำทั่วประเทศ มาปลุกเสกรวมที่วัดสุทัศน์ฯ
มท.เชิญน้ำอภิเษกจาก 108 แหล่งน้ำทั่วประเทศ มาปลุกเสกรวมที่วัดสุทัศน์ฯ
 
วันนี้ (18 เม.ย.62) เวลา 06.00 น.กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้เชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ร
 

ทันเหตุการณ์

คณะอนุกรรมฝ่ายจัดขบวนฯ จัดซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารคเสด็จเลียบพระนคร ในพื้นที่จริงเป็นครั้งแรก
คณะอนุกรรมฝ่ายจัดขบวนฯ จัดซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารคเสด็จเลียบพระนคร ในพื้นที่จริงเป็นครั้งแรก
 
คณะอนุกรรมฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถลมารค ฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารคเสด็จเลียบพระนครในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นการฝึกซ้อมในพื้นที่จริงครั้งแรก
 

Online Section

คณะอนุกรรมฝ่ายจัดขบวนฯ จัดซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารคเสด็จเลียบพระนครในพื้นที่จริงครั้งแรก
คณะอนุกรรมฝ่ายจัดขบวนฯ จัดซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารคเสด็จเลียบพระนครในพื้นที่จริงครั้งแรก
 
วันนี้ (17 เม.ย.) เวลา 16.35 น. คณะอนุกรรมฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถลมารค ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารคเสด็จเลียบพระนครในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศั
 

ทันเหตุการณ์

บช.น.แจ้งปิดเส้นทางจราจรช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
บช.น.แจ้งปิดเส้นทางจราจรช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 17 -19 เมษายน ว่า วันที่ 17 เมษายนนี้ จะมีการปิดถนนทั้ง 40 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 16.00
 

ทันเหตุการณ์

"ประวิตร" เป็น ปธ.เปิดศูนย์ กอร.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 18 เม.ย.นี้
"ประวิตร" เป็น ปธ.เปิดศูนย์ กอร.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 18 เม.ย.นี้
 
วันนี้ (17 เม.ย.) เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชากาารตำรวจนครบาล เปิดเผยภายหลังการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โด
 

ทันเหตุการณ์

“บิ๊กป้อม” เป็นประธานเปิดศูนย์ กอร.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พรุ่งนี้ ด้าน บช.น. แจ้งปิดเส้นทางจราจร 17 เม.ย.-7 พ.ค.
“บิ๊กป้อม” เป็นประธานเปิดศูนย์ กอร.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พรุ่งนี้ ด้าน บช.น. แจ้งปิดเส้นทางจราจร 17 เม.ย.-7 พ.ค.
 
ประชุมเตรียมพร้อมเปิดศูนย์ กอร.พระราชพิธบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพรุ่งนี้ โดย ประวิตร เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ และสั่งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดในการถวายความปลอดภัยและการดูแลด้านการจร
 

Online Section

เอสซีจีจัดทำโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” ชวนเครือข่าย-จิตอาสาร่วม 3 กิจกรรม
เอสซีจีจัดทำโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” ชวนเครือข่าย-จิตอาสาร่วม 3 กิจกรรม
 
เอสซีจีจัดทำโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จิตอาสา และพนักงาน ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการทำ 3 กิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งบรรเทาภัยแล้งระยะเร่งด่วนด้วยการส่งมอบถังเก็บน้ำ บรรเทาภัยแล้งระยะยาวด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี, พลโท ธเนศ กาลพฤกษ์ รองเสนาธิการทหารบก ผู้แทนจากกองทัพบก, ผู้แทนจากมูลนิธิเอสซีจี มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมงาน พร้อมปล่อยคาราวานส่งมอบถังเก็บน้ำชุดแรก
 

Green Innovation & SD

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 เมษายน 2562
 

Online Section

"บิ๊กป้อม"กำชับทุกภาคส่วนน้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง ร.10 ป้องกันเข้มอุบัติเหตุสงกรานต์
"บิ๊กป้อม"กำชับทุกภาคส่วนน้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง ร.10 ป้องกันเข้มอุบัติเหตุสงกรานต์
 
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับฝ่ายปกครอง ตำรวจและทหาร น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยการสูญเสียของประ
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลยัง สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลยัง สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
 
วันนี้ (16 เม.ย.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2562
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2562
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระมหามณเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 256
 

Online Section

ขอนแก่นน้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง ร.10 ปรับใช้ลดอุบัติเหตุสงกรานต์
ขอนแก่นน้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง ร.10 ปรับใช้ลดอุบัติเหตุสงกรานต์
 
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สรุปรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ป
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2562
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2562
 
วันนี้ (15 เม.ย.) เวลา 10.55 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยัง
 

ทันเหตุการณ์

นายกฯ-คสช.น้อมรับพระราชกระแสรับสั่ง ร.10 ป้องกันการสูญเสียช่วงสงกรานต์
นายกฯ-คสช.น้อมรับพระราชกระแสรับสั่ง ร.10 ป้องกันการสูญเสียช่วงสงกรานต์
 
พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความห่วงใยในการสูญเสียของประชาชนจากเทศกาลสงกรานต์ นายกรัฐมนตรี รัฐบาล และทุกส่วนง
 

ทันเหตุการณ์

คสช.น้อมนำกระแสรับสั่ง กำชับจนท.ดูแลปชช.ลดอุบัติเหตุ-ยึดรถเมาขับใกล้4พัน
คสช.น้อมนำกระแสรับสั่ง กำชับจนท.ดูแลปชช.ลดอุบัติเหตุ-ยึดรถเมาขับใกล้4พัน
 
คสช. น้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห่วงใยการสูญเสียจากอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ กำชับ จนท.ดูแลปชช.ตามมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุอย่างดีที่สุด ขณะที่มาตรการ ดื่มไม่ขับ จับยึดร 4 วันที่ผ่านมา ยึดรถไว้ชั่วคราว 3,695 คัน
 

การเมือง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่ จ.ปัตตานี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่ จ.ปัตตานี
 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี 2561 และพระราชทานโล
 

ภาคใต้

ในหลวงทรงห่วงอุบัติเหตุสงกรานต์   สถิติ3วันตาย174บาดเจ็บ1,728ราย
ในหลวงทรงห่วงอุบัติเหตุสงกรานต์ สถิติ3วันตาย174บาดเจ็บ1,728ราย
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความห่วงใยการสูญเสียช่วงสงกรานต์ผ่านนายกฯ ด้านรัฐบาลกำชับทุกหน่วยน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เผยสถิติ 3 วันสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ 1,665 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 174 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,728 คน นครศรีธรรมราช เกิดอุบัติเหตุสะสมและตายมากที่สุด ส่วน 17 จังหวัดการตายเป็นศูนย์ ด้าน รองโฆษกคสช.เผย 3 วัน พบผู้ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับ จับยึดรถแล้ว 2,294 คัน
 

ผู้จัดการรายวัน

เมล็ดพันธุ์จิตอาสาในหลวง ร.10 ขยายทั่วประเทศ ภาครัฐ-ประชาชนผนึกเป็นหนึ่งเดียวร่วมต้านภัยไฟป่า
เมล็ดพันธุ์จิตอาสาในหลวง ร.10 ขยายทั่วประเทศ ภาครัฐ-ประชาชนผนึกเป็นหนึ่งเดียวร่วมต้านภัยไฟป่า
 
อธิบดีกรมอุทยานฯ เผยในหลวง ร.10 ทรงห่วงใยประชาชนเผชิญหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ รัฐบาลน้อมรับพระกระแสโครงการจิตอาสาทำดีด้วยใจ ภาครัฐ ประชาชน ผนึกกำลังสู้ไฟป่า เผยช่วยเหลือ จนท.-อาสา ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอย่างทั่วถึง
 

อาชญากรรม

พระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานพวงมาลาหลวง-หีบเพลิง หน้าหีบศพอาสาดับไฟป่าเชียงราย
พระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานพวงมาลาหลวง-หีบเพลิง หน้าหีบศพอาสาดับไฟป่าเชียงราย
 
เชียงราย – ทรงพระเจริญ..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานพวงมาลาหลวง-หีบเพลิง วางหน้าหีบศพอาสาสมัครดับไฟป่าเชียงราย หลังถูกไฟคลอกเสียชีวิตขณะร่วมดับไฟป่าดอยแม่แก้ว ขณะที่สถานไฟป่าเมืองพานคืนนี้ยังสาหัส
 

ภูมิภาค

พระราชทานดอกไม้ ทหารพรานบาดเจ็บ เหตุลอบวางระเบิดและยิงซ้ำ ที่ จ.นราธิวาส
พระราชทานดอกไม้ ทหารพรานบาดเจ็บ เหตุลอบวางระเบิดและยิงซ้ำ ที่ จ.นราธิวาส
 
นราธิวาส - “ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “ผวจ.นราธิวาส” อัญเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบทหารพราน ที่ได้รับบาดเจ็บ เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและยิงซ้ำ ขณะคุ้มกันผู้บังคับกองร้อยเข้าตรวจสอบพื้นที่ยิง อส.ทพ.เสียชีวิต
 

ภาคใต้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของ แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายซุ่มยิง จ. นราธิวาส
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของ แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายซุ่มยิง จ. นราธิวาส
 
น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายซุ่มยิง และลอบวางระเบิดกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 45 บริเวณคอสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลบองอ
 

Online Section

คมนาคมกำชับทุกจังหวัดน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งป้องกันอุบัติเหตุไปปฏิบัติ
คมนาคมกำชับทุกจังหวัดน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งป้องกันอุบัติเหตุไปปฏิบัติ
 
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในที่ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัด โดยได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่รับสั่งผ่านราชเลขานุการในพระองค์สม
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเรื่องความสูญเสียจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเรื่องความสูญเสียจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยเรื่องความสูญเสียของประชาชนจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยทรงรับสั่งผ่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เจ้าหน้าที่พลเรื
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่ จ.ปัตตานี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่ จ.ปัตตานี
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่กำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรน
 

Online Section

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ผวจ.สงขลานำสิ่งของพระราชทานมอบ ตร.ที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ผวจ.สงขลานำสิ่งของพระราชทานมอบ ตร.ที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิด
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบตำรวจ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรนาประดู่
 

Online Section