xs
xsm
sm
md
lg

สงเคราะห์บุตร

ผู้ใช้แรงงาน 17 องค์กร เดินขบวน พร้อมยื่นข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติต่อนายกฯ
ผู้ใช้แรงงาน 17 องค์กร เดินขบวน พร้อมยื่นข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติต่อนายกฯ
 
17 องค์กรผู้ใช้แรงงาน เดินขบวนวันแรงงานแห่งชาติ จากสนามกีฬากองทัพบก ไปยังอาคารกีฬาเวสน์ 2 พร้อมยื่น 10 ข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ทั้งการมีงานทำ ความปลอดภัยการทำงาน ด้านประกันสังคม เผยปี 62 เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างหลายอย่าง
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ประกันสังคมหาช่อง เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้แรงงาน
ประกันสังคมหาช่อง เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้แรงงาน
 
“รองเลาขาธิการสำนักงานประกันสังคม” เตือน ถูกเลิกจ้างให้รีบขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ภายใน 30 วัน เพื่อรับเงินทดแทน สูงสุด 50% ของค่าจ้าง นาน 6 เดือน แจงเงินส่งสมทบไม่หายไปไหน เก็บไว้เป็นเงินออมยามเกษียณ ส่งสมทบไม่ถึง 15 ปี รับบำเหน็จเ
 

Special Scoop