xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิเอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจี ประสานพลังกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการ “HANDS FOR HEROES” รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” ปีที่2
มูลนิธิเอสซีจี ประสานพลังกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการ “HANDS FOR HEROES” รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” ปีที่2
 
เดินหน้าโครงการ “HANDS FOR HEROES” รวมมือเราเพื่อคนเฝ้าป่า” ปีที่2 ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า จุดประกายให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นพลังสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เตรียมจัดขึ้นตลอดทั้งปี กิจกรรมแรก Run for Heroes วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า จัดวันที่ 6 ก.ค.นี้
 

Green Innovation & SD

คนเฝ้าป่า ปลื้ม! มูลนิธิเอสซีจี มอบอุปกรณ์ลาดตระเวน
คนเฝ้าป่า ปลื้ม! มูลนิธิเอสซีจี มอบอุปกรณ์ลาดตระเวน
 
ภายใต้โครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเอสซีจี มอบอุปกรณ์ลาดตระเวน มูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท อธิบดีกรมอุทยานฯ เผยจะช่วยให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์สามารถดำเนินงานได้สำเร็จ แม้จะอยู่ในสภาพพื้นที่ที่ยากลำบาก
 

Green Innovation & SD

มูลนิธิเอสซีจี ส่งต่อความสุข  ให้น้องๆ 5 สถานสงเคราะห์เด็กย่านปากเกร็ด
มูลนิธิเอสซีจี ส่งต่อความสุข ให้น้องๆ 5 สถานสงเคราะห์เด็กย่านปากเกร็ด
 
เพราะเข้าใจว่ามนุษย์ในสังคมนั้นมีข้อที่แตกต่างกัน ทั้งด้านพื้นฐานร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มูลนิธิเอสซีจี ได้ลงมือทำอีกครั้งสำหรับการสร้างโอกาสให้น้องๆ ใน 5 สถานสงเคราะห์ย่านปากเกร็ด ได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคม
 

Green Innovation & SD