xs
xsm
sm
md
lg

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

ปลื้ม แค่ทดลองเปิด “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” คนแห่เข้าชม 35,000 คน
ปลื้ม แค่ทดลองเปิด “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” คนแห่เข้าชม 35,000 คน
 
อพวช. ปลื้ม ทดลองเปิด “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” 1 เดือน คนแห่ชมกว่า 35,000 คน หลากหลายคนดัง ทั้ง “เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ยูเนสโก ผู้เชี่ยวชาญพิพิธภัณฑ์จากลอนดอน ราชบัณฑิต ชื่นชมชี้แนะ เพื่อพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยา
 

วิทยาศาสตร์

“พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” แหล่งเรียนรู้ทรงคุณค่า แรงบันดาลใจตามรอย “กษัตริย์นักพัฒนา”
“พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” แหล่งเรียนรู้ทรงคุณค่า แรงบันดาลใจตามรอย “กษัตริย์นักพัฒนา”
 
วันนี้ (8 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) คลองห้า จ.ปทุมธานี  ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
 

Online Section